-Advertisment-spot_img
28 C
Ho Chi Minh City

Lao Động

Sa Thải Hàng Loạt – Giới Hạn Nào Cho Người Sử Dụng Lao Động?

(Nguyễn Thị Thu Thủy, Đặng Thị Vân Anh & Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty Luật Phuoc & Partners) Thực trạng sa thải hàng loạt từ các “ông...

“Zero-Hours Contract” Và Các Vấn Đề Pháp Lý Khi Áp Dụng Tại Việt Nam

(Vũ Ngọc Yến, Lại Thị Diệu Thùy & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) “Zero-hours contract” (có nghĩa là “Hợp...

Người Lao Động Việt Nam Làm Việc Tại Việt Nam Cho Người Sử Dụng Lao Động Ở Nước Ngoài – Các Vấn Đề Pháp...

(Lê Thị Minh Thư & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) Dịch bệnh Covid-19 nhìn chung đã và đang làm...

Xu Hướng Làm Việc 4 Ngày/ Tuần – Có Khả Thi Ở Việt Nam?

Nguyễn Quỳnh Thơ & Luật sư Nguyễn Hữu Phước Gần đây, xu hướng giảm thời gian làm việc nhưng...

“Sa Thải Trong Im Lặng” Dưới Góc Độ Pháp Lý

(Ngô Thị Ngọc & Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Phuoc & Partners) “Nghỉ việc trong im lặng” là...
spot_img

Đưa Người Lao Động Đi Nước Ngoài Làm Việc – Lưu Ý Cho Doanh Nghiệp

(Luật sư Lê Thị Minh Châu và Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Phuoc & Partners) Ở thời đại thế giới phẳng như hiện nay,...

Làm Việc Trực Tuyến – Rủi Ro Về Bảo Mật Bí Mật Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp?

(Phạm Thanh Trúc và Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Phuoc & Partners) Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã và đang đe dọa...

Họp Xử Lý Kỷ Luật Lao Động Trực Tuyến – Liệu Có Khả Thi

(Nguyễn Ngọc Phúc Đăng và Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Phuoc & Partners) Nhìn lại hình ảnh nền kinh tế Việt Nam dưới tác...

Thách Thức của Kỷ Nguyên Công Nghệ 4.0 Trong Việc Áp Dụng Bộ Luật Lao Động 2019

(Luật sư Nguyễn Hữu Phước & Lê Thị Minh Thư – Công ty luật Phuoc & Partners) Máy tính và mạng internet ra đời đã...

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Người Lao Động – Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý

Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty luật TNHH Phước và Các Cộng sự Trước bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế ngày...

COVID 19 – Các vấn đề pháp lý khi thực hiện các giải pháp cắt giảm lao động

COVID – 19 – LEGAL ISSUES ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF SOLUTIONS TO CUT HEADCOUNT (Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đỗ Thục Đoan Nghi &...

Tóm tắc chuyên sâu 45 sửa đổi, bổ sung đáng chú ý của Bộ luật Lao động 2019

Luật sư Dương Tiếng Thu & Luật sư Nguyễn Hữu Phước Bộ luật Lao động 1994 được Quốc hội ban hành năm 1994 và...

Câu hỏi 170. Theo quy định thì CĐCS của doanh nghiệp được quyền sử dụng 71% tổng số thu kinh phí công đoàn và...

1. CĐCS phải làm hồ sơ xin lại phần trăm số tiền kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn định kỳ từ...

Câu hỏi 169. NSDLĐ cần phải làm gì để vận động NLĐ tham gia CĐCS?

CĐCS đóng vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn...

Câu hỏi 168. NSDLĐ có bắt buộc phải thành lập CĐCS không? Nhìn ở góc độ của NSDLĐ thì có nên thuyết phục tập...

Theo quy định của pháp luật lao động, công đoàn được thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động...

Câu hỏi 167. Trong vụ án tranh chấp lao động, đối với các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài (ví dụ là...

Đương sự giao nộp cho Tòa án có thẩm quyền các tài liệu, chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài...

Câu hỏi 166. Trong vụ án về sa thải trái pháp luật mà nguyên đơn là NLĐ làm việc tại một chi nhánh của...

Nếu đó là tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN, quyền và lợi ích có...

Câu hỏi 165. Trong một vụ án về đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, nếu NLĐ thua kiện và doanh nghiệp có...

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, tiền thù lao trả cho luật sư do người có yêu cầu tự chịu,...

Câu hỏi 164. Trong một vụ án về đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, nếu thông qua Tòa án, NLĐ yêu cầu...

1. Về chi phí dịch thuật công chứng Các đương sự giao nộp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ bằng tiếng dân tộc...

Câu hỏi 163. Trong một vụ án về kỷ luật sa thải trái pháp luật, khi nguyên đơn là NLĐ yêu cầu bị đơn...

1. Trong một vụ án về sa thải trái pháp luật thì bên nào sẽ có nghĩa vụ chứng minh? Sa thải được xem là...

Câu hỏi 162. NSDLĐ có thể xử lý KLLĐ NLĐ đối với hành vi vi phạm các nguyên tắc chung được quy định tại...

Theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ bị cấm xử lý KLLĐ NLĐ đối với những hành vi nào mà không được quy định trong...

Câu hỏi 161. NLĐ có bắt buộc phải ký cam kết ngay khi bắt đầu làm việc để NSDLĐ làm cơ sở cho việc...

Quy định của BLLĐ không bắt buộc khi bắt đầu làm việc NLĐ phải ký với NSDLĐ cam kết về những vấn đề chẳng...

Câu hỏi 160. NSDLĐ có thể xử lý KLLĐ đối với NLĐ nếu NLĐ có thái độ làm việc, năng suất và hiệu quả...

1. NSDLĐ có thể xử lý KLLĐ đối với NLĐ nếu NLĐ có thái độ làm việc, năng suất và hiệu quả công việc...

Câu hỏi 159. NSDLĐ có thể xử lý KLLĐ đối với NLĐ bằng hình thức khiển trách bằng miệng không?

Theo quy định tại Điều 124 BLLĐ, hình thức xử lý KLLĐ bao gồm các hình thức sau: (i) khiển trách; (ii) kéo dài...

Câu hỏi 158. Đối với hình thức kỷ luật sa thải, NSDLĐ phải quy định cụ thể trong NQLĐ của doanh nghiệp hành vi...

Theo quy định tại Điều 125.1 và 125.2 BLLĐ, NSDLĐ có quyền xử lý kỷ luật sa thải đối với NLĐ nào có hành...
spot_img