-Advertisment-spot_img
28 C
Ho Chi Minh City

Lao Động

Sa Thải Hàng Loạt – Giới Hạn Nào Cho Người Sử Dụng Lao Động?

(Nguyễn Thị Thu Thủy, Đặng Thị Vân Anh & Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty Luật Phuoc & Partners) Thực trạng sa thải hàng loạt từ các “ông...

“Zero-Hours Contract” Và Các Vấn Đề Pháp Lý Khi Áp Dụng Tại Việt Nam

(Vũ Ngọc Yến, Lại Thị Diệu Thùy & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) “Zero-hours contract” (có nghĩa là “Hợp...

Người Lao Động Việt Nam Làm Việc Tại Việt Nam Cho Người Sử Dụng Lao Động Ở Nước Ngoài – Các Vấn Đề Pháp...

(Lê Thị Minh Thư & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) Dịch bệnh Covid-19 nhìn chung đã và đang làm...

Xu Hướng Làm Việc 4 Ngày/ Tuần – Có Khả Thi Ở Việt Nam?

Nguyễn Quỳnh Thơ & Luật sư Nguyễn Hữu Phước Gần đây, xu hướng giảm thời gian làm việc nhưng...

“Sa Thải Trong Im Lặng” Dưới Góc Độ Pháp Lý

(Ngô Thị Ngọc & Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Phuoc & Partners) “Nghỉ việc trong im lặng” là...
spot_img

Câu hỏi 157. Trong những trường hợp nào thì NSDLĐ được quyền tạm đình chỉ công việc của NLĐ hơn 15 ngày? Nếu NLĐ...

1. Trong những trường hợp nào thì NSDLĐ được tạm đình chỉ công việc của NLĐ hơn 15 ngày? Theo quy định tại Điều 128...

Câu hỏi 156. Đối với trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải do tái phạm thì hành vi tái...

1. Đối với trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải do tái phạm thì hành vi tái phạm của...

Câu hỏi 155. NSDLĐ có buộc phải thông báo trước bằng văn bản cho NLĐ về cuộc họp xử lý KLLĐ không, nếu NLĐ...

Theo Điều 70.2 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020, NSDLĐ phải thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành...

Câu hỏi 154. BLLĐ có quy định NSDLĐ có thể sa thải NLĐ nếu NLĐ có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe...

Căn cứ quy định pháp luật nào để xác định mức thiệt hại là nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt...

Câu hỏi 153. NLĐ vi phạm NQLĐ của doanh nghiệp hoặc HĐLĐ nhưng không gây ra thiệt hại, hoặc có khả năng gây ra...

Theo quy định tại Điều 125.1 và Điều 125.2 BLLĐ, NSDLĐ được quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối...

Câu hỏi 152. Hình thức xử lý kỷ luật cách chức được áp dụng đối với những đối tượng nào trong doanh nghiệp? Chi trả...

1. Hình thức xử lý kỷ luật cách chức được áp dụng đối với những đối tượng nào trong doanh nghiệp? Theo quy định của...

Câu hỏi 151. NSDLĐ có quyền tiến hành xử lý KLLĐ đối với NLĐ không nếu NLĐ không đồng ý với hình thức xử...

1. NSDLĐ có thể tiến hành xử lý KLLĐ đối với NLĐ nếu NLĐ có ý kiến phản đối tại cuộc họp xử lý...

Câu hỏi 150. Khi phát hiện NLĐ dùng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội thực hiện các hành vi không phù...

Về mặt nguyên tắc, các phương tiện làm việc do NSDLĐ cung cấp cho NLĐ ví dụ như thiết bị điện tử, máy tính...

Câu hỏi 149. Khi đưa thông tin của doanh nghiệp lên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nhiều NLĐ thường nêu...

Về mặt pháp lý, để NSDLĐcó cơ sở xử lý KLLĐ khi NLĐ tiết lộ thông tin mật của doanh nghiệp trên các phương...

Câu hỏi 148. Có một số NLĐ khi nói xấu đồng nghiệp trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội và bị...

Xét trên góc độ pháp luật dân sự, hành vi nói xấu giữa những cá nhân bên ngoài phạm vi địa điểm làm việc...

Câu hỏi 147. Để áp dụng hình thức KLLĐ thích hợp đối với NLĐ vi phạm quy định có liên quan đến phương tiện...

1. Việc một số cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền từ chối không cho NSDLĐ quy định các vi phạm về...

Câu hỏi 146. Để chứng minh thiệt hại vật chất của doanh nghiệp khi NLĐ tiết lộ các thông tin mật trên các phương...

1. NSDLĐ có buộc phải chứng minh thiệt hại vật chất khi NLĐ có hành vi tiết lộ thông tin mật của doanh nghiệp...

Câu hỏi 145. Đối với các hành vi vi phạm của NLĐ đối với NQLĐ của doanh nghiệp trên phương tiện truyền thông và...

Theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ có quyền áp dụng một trong 04 hình thức xử lý KLLĐ sau đây nếu NLĐ có hành...

Câu hỏi 144. Trong bối cảnh BLLĐ chưa có quy định rõ ràng về các vấn đề lao động có liên quan đến các...

BLLĐ chưa có quy định nào điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông và mạng...

Câu hỏi 143. Theo quy định tại Điều 41 BLLĐ, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ trái pháp luật, NSDLĐ phải nhận...

Theo quy định tại Điều 41.4 BLLĐ, nếu không còn vị trí, công việc đã giao kết trong HĐLĐ mà NLĐ vẫn muốn tiếp...

Câu hỏi 142. Theo Khoản 1, Điều 41 BLLĐ, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì NSDLĐ phải nhận NLĐ trở...

1. Nếu một NLĐ ký HĐLĐ xác định thời hạn với NSDLĐ mà khi có bản án của Tòa án yêu cầu phải nhận...

Câu hỏi 141. NSDLĐ sẽ xử lý kỷ luật sa thải hay đơn phương chấm dứt HĐLĐ nếu NLĐ tự ý bỏ việc nhiều...

Việc NLĐ tự ý bỏ việc nhiều ngày liên tiếp mà không có lý do sẽ dẫn đến hai hệ quả pháp lý như...

Câu hỏi 140. Kéo dài thời hạn nâng lương là một trong các hình thức xử lý KLLĐ khi NLĐ vi phạm các nội dung...

Do quy định của BLLĐ chưa có hướng dẫn cụ thể về “ngày bị xử lý” đối với việc xử lý KLLĐ dưới hình...

Câu hỏi 139. Theo Điều 129 BLLĐ thì:

a.    NLĐ nào làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp thì phải...

Câu hỏi 138. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu phòng nhân sự của doanh nghiệp có bắt...

1. Việc mời những người tham gia bắt buộc, triệu tập và chủ trì cuộc họp xử lý KLLĐ Căn cứ Điều 69.2 Nghị định...
spot_img