Tuyển tập các ca khúc của Trịnh Công sơn

23094

01. Hạ Trắng
02. Tuổi đá buồn
03. Còn tuổi nào cho em
04. Diễm xưa
05. Hoa vàng mấy độ
06. Đêm thấy ta là thác đổ
07. Gọi tên bốn mùa
08. Một cõi đi về

Nguồn Youtube