Sách giáo trình “Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư”

Vừa qua, Học viện tư pháp đã chính thức phát hành cuốn giáo trình có tên “Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư”. Giáo trình này sẽ được sử dụng trong chương trình đào tạo nghề luật sư của Học viện Tư pháp…

Xem Thêm