Tư vấn pháp luật thuế

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và Công ty luật Phuoc & Partners tập trung vào việc giúp các khách hàng giảm thiểu số thuế phải nộp một cách hợp pháp có liên quan đến các giao dịch và các hoạt động kinh doanh của họ, và giải quyết những tranh chấp với cơ quan thuế Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và Công ty luật Phuoc & Partners có đủ tiêu chuẩn để tư vấn vế những vấn vấn đề thuế phức tạp nhất và cung cấp các giải pháp thiết thực và hiệu quả.

 • Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các luật sư của công ty có liên quan đến sáp nhập doanh nghiệp, mua bán, chia tách, mua lại bằng vốn vay, tái cơ cấu và chào bán cổ phần;
 • Chúng tôi làm việc thường xuyên và chặt chẽ với luật sư nội bộ của khách hàng để giúp khách hàng tập trung vào các vấn đề đang xảy ra, thi hành các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định, và chuẩn bị sẳn sàng cho những tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai;
 • Chúng tôi có kinh nghiệm giải quyết thành công nhiều tranh chấp về thuế giữa khách hàng với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương, trong suốt quá trình thanh tra thuế và kháng cáo;
 • Chúng tôi tranh tụng thành công nhiều vụ tranh chấp về thuế tại tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm Việt Nam; và
 • Chúng tôi chủ động tìm giải pháp bằng cách thuyết phục Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành các quy định, quyết định công văn hướng dẫn thuế trên các cơ sở có tính pháp lý cao.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công ty luật Phuoc & Partners là những người hành nghề luật hàng đầu tại Việt Nam được tạp chí Asia Chambers,Legal 500, Sổ tay về Thuế công nhận là Những Luật sư về Thuế Hàng đầu của Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners kết hợp việc tranh luận, tư vấn và hướng dẫn giao dịch để tạo ra những giải pháp thiết thực và hiệu quả cho những vấn đề về thuế luôn phức tạp ở mức cao độ. Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners tư vấn thuế trong các lĩnh vực:

a. Tranh cãi và tranh chấp

Bộ phận Khiếu nại và Tranh tụng về Thuế của Công Ty luật Phuoc & Partners thường xuyên quan hệ với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và các vụ kiện về thuế, và đã tranh tụng thành công nhiều vụ tranh chấp về thuế tại tòa án các cấp của Việt Nam. Kinh nghiệm sâu rộng về quản lý, chính sách và thủ tục về thuế đã cho Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners sự hiểu biết quý giá về quan điểm của nhà nước và tòa án trong từng vụ kiện. Việc đại diện cho việc tranh tụng về thuế của Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners có liên quan đến một loạt các vấn đề về thuế trong nước thuộc các lĩnh vực thuế thu nhập, thuế gián thu, thuế thu nhập cá nhân, cũng như trong lĩnh vực miễn thuế.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners thường được yêu cầu vận dụng các điều khoản phức tạp trong luật thuế cho những sự kiện phát sinh từ các lĩnh vực chuyên sâu cao như chuyển giá, đánh giá doanh nghiệp, tài chính công ty, kế toán tài chính và kế toán quản trị. Khi chuẩn bị cho các vụ kiện, Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners làm việc chặt chẽ với các luật sư nội bộ của khách hàng cũng như các nhà tư vấn chuyên môn đặc thu và có tính học thuật. Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners làm việc theo phong cách phối hợp hoàn toàn với luật sư nội bộ và các nhà quản lý/giám đốc của khách hàng, và tự hào về việc thông hiểu và đạt được mục tiêu của khách hàng trong các tranh chấp về thuế.

Ngoài việc đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp về thuế, Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners còn thường xuyên tư vấn cho khách hàng các thủ tục về thuế, chẳng hạn như yêu cầu báo cáo và trình bày, việc tránh hay giảm bớt bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, các ưu đãi thuế, việc thi hành theo trát của tòa án, và trình bày các tài liệu nội bộ. Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners cũng đại diện cho khách hàng khi bị vướng vào các cuộc điều tra hình sự về thuế của cơ quan điều tra.

Xem Chi Tiết

b. Tư vấn về thuế giao dịch

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners có kinh nghiệm sâu rộng trong việc hoạch định thuế giao dịch trên cơ sở quốc gia và quốc tế, và có mục tiêu phát triển và thực hiện một cơ cấu hiệu quả về thuế để đáp ứng cho các mục tiêu của khách hàng.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners thường xuyên làm việc với khách hàng về những vấn đề về thuế có liên quan đến một loạt các việc như mua bán và sát nhập, tái tổ chức, chia tách, liên doanh, và các liên minh chiến lược, cũng như chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu nợ.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước và đội ngũ luật sư của Công Ty luật Phuoc & Partners có kinh nghiệm phong phú cả về nội địa lẫn quốc tế đối với các lĩnh vực sau:

 • Tái tổ chức công ty, sát nhập, mua bán, chi tách, mua lại bằng vốn vay, và các vấn đề về tái cơ cấu nợ và phá sản;
 • Liên doanh, hợp danh và các liên minh chiến lược khác;
 • Các giao dịch xuyên quốc gia, bao gồm việc cho vay quốc tế;
 • Cấu trúc đầu tư vào Việt Nam;
 • Cấu trúc thuế và cấu trúc pháp lý hiệu quả về mặt hoạt động cho các tập đoàn đa quốc gia;
 • Cấu trúc các công cụ tài chính và các sản phẩm đầu tư; và
 • Hoạch định về chuyển giá và nghiên cứu hồ sơ.

Xem Chi Tiết

Nếu cần thêm thông tin về Luật sư Nguyễn Hữu Phước và Công Ty luật Phuoc & Partners, xin vui lòng liên hệ với Luật sư Nguyễn Hữu Phước theo địa chỉ email  phuoc.nguyen@luatsunguyenhuuphuoc.com  hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522.