25 Câu Hỏi Khó Về Hợp Đồng Lao Động Mà Doanh Nghiệp Cần Biết

Hợp đồng lao động là một chủ đề luôn được những người làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện công việc thường ngày tại doanh nghiệp nhưng lại tồn tại rất nhiều các thắc mắc mà bạn đọc quan tâm. Bởi lẽ, hợp đồng lao động không những chứa…

Xem Thêm

Quyển số 2: Các Câu Hỏi Thường Gặp trong Pháp Luật Lao Động

Quyển số 2: Các Câu Hỏi Thường Gặp trong Pháp Luật Lao Động Tiếp theo Quyển số 1: Sổ Tay Pháp Luật Lao Động trong Bộ sách về chủ đề pháp luật lao động, xin được giới thiệu tiếp Quyển số 2 của Bộ sách này. Trong thực tiễn làm việc tại doanh nghiệp, chắc…

Xem Thêm
bia-sach-bieu-mau-luat-lao-dong

Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động

Quyển Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động này dành cho những người trực tiếp làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp và những người gián tiếp thực hiện các công việc có liên quan đến nhân sự (ví dụ như ban giám đốc, kế toán) cũng…

Xem Thêm