Câu hỏi 14: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng có thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội không?

1. Giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng với người lao động Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động dưới 03 tháng có thể được hiểu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn…

Xem Thêm

Câu hỏi 3: Người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng người lao động cao tuổi sẽ giao kết với người lao động theo loại hợp đồng lao động nào? người lao động cao tuổi có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

1. Loại hợp đồng lao động được ký kết với người lao động cao tuổi Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi, là người đã đạt độ tuổi nghỉ hưu theo luật định (nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi)[15], tiếp…

Xem Thêm

Câu Hỏi 6: Phụ cấp thuê nhà có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không và có được xem là chi phí được trừ của người sử dụng lao động?

Hiện tại, các văn bản hướng dẫn của Luật thuế thu nhập cá nhân đều quy định mức tối đa chịu thuế của khoản tiền thuê nhà mà người sử dụng lao động trả hộ cho người lao động là 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)[115]. Như vậy, nếu…

Xem Thêm

Câu hỏi 1. Thời gian đi đường có được tính thêm vào thời gian nghỉ hằng năm của người lao động không?

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động có thời gian đi đường, di chuyển bằng các phương tiện vận chuyển đường dài, thì thời gian đó có thể sẽ được xem xét tính thêm ngoài những ngày nghỉ hằng năm như được thỏa thuận tại hợp đồng lao động. 1. Điều kiện để thời…

Xem Thêm

Câu hỏi 1. Thời gian đi đường có được tính thêm vào thời gian nghỉ hằng năm của người lao động không?

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động có thời gian đi đường, di chuyển bằng các phương tiện vận chuyển đường dài, thì thời gian đó có thể sẽ được xem xét tính thêm ngoài những ngày nghỉ hằng năm như được thỏa thuận tại hợp đồng lao động. 1. Điều kiện để thời…

Xem Thêm

Câu hỏi 57: Đối với hình thức xử lý kỷ luật sa thải, NSDLĐ có phải quy định cụ thể hành vi nào được xem là hành vi vi phạm theo Điều 126.1 BLLĐ trong NQLĐ không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 126.1 của BLLĐ, NSDLĐ có quyền xử lý kỷ luật sa thải đối với NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công…

Xem Thêm

Câu hỏi 13. Doanh nghiệp sử dụng từ 500 NLĐ trở lên có phải thuê bác sỹ làm việc tại công ty hay không? Nội dung công việc cụ thể của bác sỹ là gì và nội dung công việc có phải được thể hiện rõ trong bảng mô tả công việc với bác sỹ không?

NSDLĐ có phải tổ chức bộ phận y tế khi sử dụng từ 500 NLĐ trở lên? Theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động 2015, NSDLĐ phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức…

Xem Thêm

Question 11. Do Employees have to sign commitments upon their job commencement as a basis for labour discipline action in case of their violation?

Existing labour laws do not force Employees to sign commitments with Employers such as maintenance of the corporate properties, failure to sexually harass in the workplace upon their job commencement. However, if Employers intend to apply disciplinary measures to Employees when they breach these commitments, such commitments and the remedies permitted by the law should…

Xem Thêm

Câu hỏi 14. NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng có thuộc đối tượng đóng BHXH không?

Giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng với NLĐ Theo quy định của BLLĐ 2012, HĐLĐ dưới 03 tháng có thể được hiểu là HĐLĐtheo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng[1]. Khi giao kết loại HĐLĐ này, NSDLĐ cần lưu ý rằng trong trường…

Xem Thêm

Câu hỏi 14. NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng có thuộc đối tượng đóng BHXH không?

Giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng với NLĐ Theo quy định của BLLĐ 2012, HĐLĐ dưới 03 tháng có thể được hiểu là HĐLĐtheo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng[1]. Khi giao kết loại HĐLĐ này, NSDLĐ cần lưu ý rằng trong trường…

Xem Thêm