Tư vấn pháp luật hôn nhân & gia đình

Khi một vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan đến gia đình, vấn đề đó phải được xử lý một cách cẩn trọng. Luật sư Nguyễn Hữu Phước hiểu rằng các vấn đề pháp luật về gia đình phải được xử lý một cách tế nhị để giữ thể diện và sự riêng tư của từng cá nhân có liên quan. Vì các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình có liên quan đến các mối quan hệ gia đình, những tình huống này thường có khuynh hướng nhạy cảm cao độ về mặt bản chất, và các bên liên quan có thể phải mất một khoảng thời gian khó khăn để tự giải quyết những vấn đề đó. Luật sư Nguyễn Hữu Phước có kiến thức chuyên môn pháp lý về pháp luật gia đình và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn cần thiết để xử lý một cách chuyên nghiệp bất kỳ vấn đề nào về quan hệ gia đình mà bạn đang phải đương đầu.

Có một số vấn đề pháp lý gắn liền với các mối quan hệ gia đình, bao gồm:

 • Ly hôn
 • Giám hộ con
 • Nuôi con
 • Những vấn đề phức tạp về tài chính
 • Tiền cấp dưỡng cho vợ, con
 • Quyền thăm viếng con chung
 • Tư cách làm cha, mẹ
 • Nhận con nuôi
 • Phân chia tài sản chung
 • Di chúc vợ, chồng
 • Khai phát di sản vợ, chồng đã mất

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết về các dịch vụ pháp lý ở trên của Luật sư Nguyễn Hữu Phước, xin liên hệ theo địa chỉ email: phuoc.nguyen@luatsunguyenhuuphuoc.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại: +84 (28) 36223522.