Công ty luật Phuoc & Partners

Tập thể luật sư và nhân viên của Công ty luật Phuoc & Partners tại văn phòng TPHCM.

Công ty luật Phuoc & Partners (Công ty luật TNHH Phước và Các Cộng Sự) là một công ty chuyên nghiệp với các dịch vụ tư vấn pháp lý và tranh tụng. Công ty luật Phuoc & Partners luôn chú trọng vào sự cam kết của mình là cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói cho khách hàng trong nước và quốc tế, nhờ đó, có thể giúp khách hàng giảm thiểu được những gánh nặng hành chính để tập trung vào những hoạt động kinh doanh chủ yếu của mình.

Đội ngũ chuyên gia pháp lý và nhân viên của Công ty luật Phuoc & Partners bao gồm gần 100 người hiện đang làm việc ở ba văn phòng chính của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh (trụ sở chính), Hà Nội và Đà Nẵng để phục vụ tất cả các vấn đề pháp lý của khách hàng ở khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty luật Phuoc & còn Partners duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các công ty tư vấn hàng đầu trên toàn thế giới nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý với chất lượng cao mang tính toàn cầu, được tổ chức và giám sát một cách hiệu quả về các vấn đề tư vấn pháp luật trong nước và quốc tế. Nhờ vậy, Công ty luật Phuoc & Partners đã có được nhiều khách hàng lớn như được nêu trong danh sách khách hàng.

Với ưu điểm là khả năng tổ chức, quản lý hiệu quả các vấn đề về tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý mang tính kinh doanh trong và ngòai nước, Công ty luật Phuoc & Partners chính là sự lựa chọn hoàn hảo đối với các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức kinh tế quốc tế có quy mô vừa và lớn.

Xin tham khảo qua website www.phuoc-partner.com để biết thêm về Công ty luật Phuoc & Partners.