Lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến – Mối lo thường trực

(Phạm Thanh Trúc & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và giao tiếp trực tuyến trong thời gian qua đã đem lại nhiều thuận lợi cho xã hội trong việc liên lạc, chia sẻ, tiếp cận thông tin thông qua nền tảng internet, mạng xã hội….

Xem Thêm

Câu hỏi 115: Trong vụ án ly hôn, trong những trường hợp nào thì đương sự được quyền yêu cầu Tòa án thẩm định tại chỗ. Việc thẩm định có cần báo trước không? Việc thẩm định phải có sự hiện diện của ai? Có cần lập biên bản về việc thẩm định không? Ai sẽ chịu chi phí có liên quan đến việc thẩm định (ví dụ như chi phí đo đạc, xác định vị trí, đặc điểm, tính chất, mức độ thiệt hại, tỷ lệ % còn lại của tài sản)?

Thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp để thu thập tài liệu, chứng cứ do Thẩm phán phụ trách vụ án tiến hành khi xét thấy cần thiết, có thể là theo yêu cầu của đương sự hoặc do Thẩm phán chủ động tiến hành và phải được thực hiện theo trình…

Xem Thêm

Câu hỏi 114: Trong vụ án ly hôn, trong những trường hợp nào thì vợ hoặc chồng được quyền yêu cầu Tòa án cho trưng cầu giám định sức khỏe hay Axit Deoxyribonucleic (AND) của người còn lại?

Trưng cầu giám định là việc Tòa án, người tiến hành tố tụng đưa ra quyết định cho việc giám định. Trong khi đó, yêu cầu giám định là quyền của đương sự tự yêu cầu cơ quan, tổ chức thực hiện giám định sau khi đã đề nghị Tòa án, người tiến hành tố…

Xem Thêm

Câu hỏi 113: Chi phí giám định theo yêu cầu của một bên trong vụ án ly hôn và được Tòa án đồng ý sẽ do ai chịu? Chi phí này có tùy thuộc vào việc ai trong vợ và chồng sẽ thắng ai sẽ thua trong vụ án ly hôn không?

Giám định là việc nghiên cứu các sự vật, tình trạng sức khỏe, đặc điểm thể chất, v.v., do cá nhân (hoặc tổ chức) có hiểu biết năng lực chuyên môn tiến hành theo yêu cầu của Tòa án hoặc yêu cầu của đương sự. Chi phí giám định là khoản tiền phải chi trả cho…

Xem Thêm

Câu hỏi 111: Trong vụ án ly hôn có yếu tố người nước ngoài mà vợ hoặc chồng là người nước ngoài có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt thì quy định của pháp luật Việt Nam có bắt buộc phải có người thông dịch không? Chi phí thông dịch này sẽ do ai chịu? Ai sẽ là người được chọn người thông dịch? Một trong hai bên vợ, chồng có được quyền thay đổi người thông dịch không?

Trong vụ án ly hôn có yếu tố người nước ngoài mà vợ hoặc chồng là người nước ngoài có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt thì quy định của pháp luật Việt Nam có bắt buộc là phải có người phiên dịch không? Theo quy định của Luật Tố tụng dân sự, tiếng…

Xem Thêm

Câu hỏi 110: Trong vụ án ly hôn, nếu được yêu cầu làm chứng mà người làm chứng phải tốn chi phí (ví dụ như tiền tàu, xe, lưu trú, ăn ở) thì ai sẽ phải chịu những chi phí này?

Việc triệu tập người làm chứng có mặt tại phiên tòa hoặc để lấy lời khai của họ trong vụ án ly hôn là việc rất cần thiết để làm sáng tỏ sự thật của vụ án. Và dĩ nhiên, việc người làm chứng tham gia vào quá trình giải quyết vụ án sẽ làm…

Xem Thêm

Câu hỏi 109: Trong hoàn cảnh nào thì nhân chứng trong vụ án hôn nhân được quyền từ chối khai báo theo yêu cầu của Tòa án?

Về nguyên tắc, người làm chứng phải khai báo trung thực, đầy đủ tất cả những tình tiết mà người làm chứng biết được về vụ án, cũng như cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà người làm chứng có được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc trong…

Xem Thêm

Câu hỏi 108: Trong vụ án ly hôn, người làm chứng nếu được Tòa án yêu cầu nhưng có lý do chính đáng (ví dụ như người làm chứng đang đi học hay công tác dài hạn ở nước ngoài, đang điều trị bệnh hay chăm sóc người thân bị bệnh, đang ở xa Tòa án) không thể tham gia vụ án thì có được không?

Theo quy định của pháp luật, người làm chứng có nghĩa vụ có mặt tại phiên tòa nếu được Tòa án triệu tập và nếu không có mặt tại phiên tòa, người làm chứng có thể bị Tòa án ra quyết định dẫn giải tới phiên tòa. Trong trường hợp này, người làm chứng sẽ…

Xem Thêm