Những thay đổi đáng chú ý tại Nghị định mới về giấy phép lao động

(Luật sư Dương Tiếng Thu, Nguyễn Thị Thu Trang & Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Phuoc & Partners) Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP (“Nghị định 70”) có hiệu lực ngay ngày 18/9/2023, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) về giấy phép lao…

Xem Thêm

Dùng quyết định bãi nhiệm để chấm dứt mối quan hệ lao động với người quản lý doanh nghiệp, liệu có hợp pháp và an toàn?

Luật sư Trương Thị Hiền, Lê Thị Minh Thư và Luật sư Nguyễn Hữu Phước[1] Theo pháp luật lao động, người sử dụng lao động là doanh nghiệp, không phải là bất kỳ cá nhân nào của doanh nghiệp đó, bất kể cá nhân đó giữ vị trí công việc nào trong doanh nghiệp,. Vậy…

Xem Thêm

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc – cẩn trọng vẫn hơn

(Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Minh Thư & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc là một trong những phương án khả thi đang được nhiều doanh nghiệp xem xét lựa chọn để chấm…

Xem Thêm

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người lao động

(Luật sư Dương Tiếng Thu, Hà Anh Thư và Luật sư Nguyễn Hữu Phước[1]) Quy định mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân – Bước tiến đáng kể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu…

Xem Thêm

6 loại tài liệu về luật lao động không thể thiếu trong doanh nghiệp

(Luật sư Dương Tiếng Thu, Nguyễn Quỳnh Thơ & Luật sư Nguyễn Hữu Phước) Trong xu thế hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa, cạnh tranh và rủi ro trong quản lý nhân sự là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, việc…

Xem Thêm

Artificial intelligence in workplace – legal issues and actions for businesses (Trí tuệ nhân tạo tại nơi làm việc – các vấn đề pháp lý và giải pháp cho doanh nghiệp)

Artificial Intelligence (AI) has been widely adopted in workplaces globally, leading to significant transformations in business operations and workforce management. Its impact is felt across various areas, from recruitment and hiring to performance evaluation and training. However, the integration of AI in the workplace has raised some legal concerns that require attention from both the…

Xem Thêm

Cho người lao động thôi việc đầu năm, giải pháp hay rủi ro cho doanh nghiệp?

Lê Thị Minh Thư & Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty Luật Phuoc & Partners Cuối năm cũ, đầu năm mới Dương lịch là dịp để các doanh nghiệp trên khắp cả nước tổ chức tổng kết năm cũ và đón mừng năm mới. Một số doanh nghiệp đã háo hức vì tình…

Xem Thêm

Luật sư nội bộ có vai trò gì trong việc tuân thủ Luật Lao động tại doanh nghiệp?

Luật sư Nguyễn Hữu Phước của Công ty luật Phuoc & Partners Giới thiệu chung Trong doanh nghiệp, vai trò của luật sư nội bộ là không thể phủ nhận. Dù đó là một luật sư có giấy phép hành nghề hay chỉ là cử nhân luật, họ luôn đóng một vai trò quan trọng…

Xem Thêm