Hòa Tấu- Mắt Biếc

https://www.youtube.com/watch?v=8qG0gUFrMNQ

01. 00:00 Mắt Biếc – Sáng tác: Ngô Thụy Miên 02. 04:19 Bay Đi Cánh Chim Biển – Sáng tác: Đức Huy 03. 10:47 Biển Nhớ – Sáng tác: Trịnh Công Sơn 04. 16:31 Mộng Dưới Hoa – Nhạc: Phạp Đình Chương, Thơ: Đinh Hùng 05. 20:17 Cát Bụi – Sáng tác: Trịnh Công Sơn 06. 24:26 Ướt Mi – Sáng tác: Trịnh Công Sơn 07. 28:51 Diễm Xưa – Sáng tác: Trịnh Công Sơn 08. 34:24 Lệ Đá – Sáng tác: Trần Trịnh 09. 38:56 Hạ Trắng – Sáng tác: Trịnh Công Sơn 10. 44:09 Em Hãy Ngủ Đi – Sáng tác: Trịnh Công Sơn