Yesterday

https://www.youtube.com/watch?v=cHMsl9oJesk Tracklist của album Yesterday – Vol. 1: 1. Yesterday – The Beatles 2. Memory – Nhạc nước ngoài 3. Color Of The Winds – Nhạc nước ngoài 4. Love Is Love – Nhạc nước ngoài 5. Lệ Đá – Trần Trịnh 6. Rain And Tears – Nhạc nước ngoài 7. Khúc Thụy Du –…

Xem Thêm

Hòa Tấu- Mắt Biếc

https://www.youtube.com/watch?v=8qG0gUFrMNQ 01. 00:00 Mắt Biếc – Sáng tác: Ngô Thụy Miên 02. 04:19 Bay Đi Cánh Chim Biển – Sáng tác: Đức Huy 03. 10:47 Biển Nhớ – Sáng tác: Trịnh Công Sơn 04. 16:31 Mộng Dưới Hoa – Nhạc: Phạp Đình Chương, Thơ: Đinh Hùng 05. 20:17 Cát Bụi – Sáng tác: Trịnh Công…

Xem Thêm