Câu hỏi 6: Khi nộp hồ sơ xin ly hôn thì vợ hoặc chồng là người Việt Nam sẽ nộp hồ sơ ở Tòa án cấp nào và ở đâu? Nếu chồng hoặc vợ là người nước ngoài thì sẽ nộp hồ sơ ở Tòa án cấp nào và ở đâu? Khi bản án được một trong hai bên vợ chồng kháng cáo lên cấp phúc thẩm thì Tòa án cấp nào và ở đâu sẽ thụ lý giải quyết vụ án?

  1. Khi nộp hồ sơ xin ly hôn với vợ hoặc chồng là người Việt Nam thì sẽ nộp hồ sơ ở Tòa án cấp nào và ở đâu?

Theo quy định của Luật Tố tụng dân sự, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục ly hôn mà vợ hoặc chồng là người Việt Nam được xác định như sau:

  • Trường hợp 01: Vợ chồng thuận tình ly hôn

Việc vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn được xem là thuận tình ly hôn. Lúc này, cả hai bên đã đạt được những thỏa thuận về các vấn đề chẳng hạn như tài sản, con cái. Việc tiếp nhận hồ sơ ly hôn có thể được tiến hành tại Tòa gia đình và người chưa thành niên cấp huyện tại nơi cư trú, làm việc của vợ hoặc chồng.

  • Trường hợp 02: Vợ hoặc chồng đơn phương ly hôn

Khi không đạt được thỏa thuận chung về yêu cầu ly hôn, một trong hai bên vợ, chồng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết cho ly hôn. Lúc này, người nộp đơn phải đến Tòa gia đình và Người chưa thành niên cấp huyện nơi bị đơn đang cư trú, làm việc để nộp hồ sơ ly hôn. Ngoài ra, hai bên cũng có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa gia đình và Người chưa thành niên cấp huyện tại nơi cư trú và làm việc của nguyên đơn thụ lý hồ sơ.

2.   Khi nộp hồ sơ xin ly hôn với vợ hoặc chồng (bị đơn) là người nước ngoài thì sẽ nộp hồ sơ ở Tòa án cấp nào và ở đâu?

Trong trường hợp này, có thể hiểu là người nộp đơn (nguyên đơn) là người Việt Nam còn bị đơn là người nước ngoài. Việc xác định Tòa án có thẩm quyền thụ lý hồ sơ ly hôn sẽ được xác định như sau:

  • Nếu bị đơn có nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) ở Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Tòa gia đình và Người chưa thành niên cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc thụ lý và giải quyết; và
  • Nếu bị đơn không có nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) ở Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Tòa gia đình và Người chưa thành niên cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi nguyên đơn cư trú hoặc làm việc thụ lý và giải quyết.

3.   Khi bản án được một trong hai bên vợ chồng kháng cáo lên cấp phúc thẩm thì Tòa án cấp nào và ở đâu sẽ thụ lý giải quyết vụ án?

Vợ hoặc chồng có quyền kháng cáo đối với bản án ly hôn chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ kháng cáo bản án ly hôn, vợ hoặc chồng sẽ nộp tại Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Về thẩm quyền giải quyết, xét trong trường hợp ly hôn mà có yếu tố nước ngoài, Tòa án Nhân dân cấp cao tại nơi nguyên đơn nộp hồ sơ ly hôn và nhận phán quyết sẽ có thẩm quyền phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh hoặc thành phố chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo. Trong trường hợp vợ chồng là người Việt Nam và không có yếu tố nước ngoài thì Tòa án cấp tỉnh hoặc thành phố tại nơi nguyên đơn nộp đơn ly hôn có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo thủ tục phúc thẩm.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ  bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.