Bảo hiểm xã hội và những điều quan trọng mà người lao động cần nắm rõ

Theo Luật Bảo hiểm Xã hội, người sử dụng lao động và người lao động sẽ có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ có nghĩa vụ đóng 21,5% và người lao động có nghĩa vụ đóng 10,5% trên tiền lương tháng làm căn…

Xem Thêm