tranh chấp lao động tập thể

Khái niệm tranh chấp lao động tập thể và 2 lưu ý về tranh chấp lao động tập thể?

Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động. Trong đó, tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho…

Xem Thêm
tranh chap lao dong

Phân biệt tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Tác giả Luật Sư Nguyễn Hữu Phước với bài viết Phân biệt tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích Theo Điều 3.8 của Bộ luật Lao động, tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người…

Xem Thêm