Trốn Thuế Hay Tránh Thuế

Nếu có thời gian đọc báo, xem truyền hình trong nước, chúng ta thường đọc, thấy nhiều bài viết, phóng sự đề cập đến các tổ chức này, cá nhân kia bị phát hiện trốn thuế. Tùy theo mức độ nghiêm trọng và số tiền trốn thuế mà họ có thể bị xử phạt vi…

Xem Thêm