Xử lý người lao động tự ý nghỉ việc như thế nào khi bị thiệt hại nghiêm trọng

Theo Điều 130 của Bộ luật Lao động, vấn đề bồi thường thiệt hại chỉ đặt ra đối với trường hợp người lao động làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng…

Xem Thêm