4 mô hình phát triển dài hạn cho công ty luật Việt Nam

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

……………

Khi đã đạt đến giai đoạn trung hạn trong quá trình phát triển, để đảm bảo không bị chậm tăng trưởng, công ty luật của bạn cần xem xét các lựa chọn phát triển ví dụ như tiếp tục tự phát triển độc lập, sáp nhập hoặc hợp nhất với các công ty luật Việt Nam khác, liên doanh với công ty luật nước ngoài hoặc trở thành công ty con của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện nay, thị trường pháp lý đã có một số công ty luật phát triển độc lập hàng đầu như YKVN, Vilaf. Đồng thời, cũng xuất hiện các trường hợp sáp nhập hoặc hợp nhất giữa các công ty luật Việt Nam như VLT hợp nhất vào Phuoc & Partners, liên doanh giữa công ty luật Việt Nam và đối tác nước ngoài như AGZI LCT (bao gồm Allen & Gledhill LLP từ Singapore, Zaid Ibrahim & Co. từ Malaysia và Công ty Luật LCT Lawyers từ Việt Nam) hay công ty luật LCT gia nhập Công ty luật Rajah & Tann của Singapore và Công ty luật Luật Việt gia nhập vào Công ty luật Dentons.

Dưới đây là một sơ lược về bốn mô hình này và phân tích chi tiết về những điểm mạnh và yếu của từng mô hình để bạn tham khảo:

 • Tự phát triển độc lập

Mô hình này tập trung vào việc xây dựng và phát triển công ty luật Việt Nam mà không kết hợp hoặc liên doanh với bất kỳ đối tác nào khác.

Điểm mạnh của mô hình này là bạn có toàn quyền kiểm soát và quyết định về hoạt động của công ty luật, giữ được sự độc lập và quyền kiểm soát. Bên cạnh đó, bạn có thể xây dựng và phát triển thương hiệu, danh tiếng và chuyên môn độc lập trong thị trường Việt Nam. Ngoài ra, bạn có khả năng tự quyết định chiến lược kinh doanh, mục tiêu phát triển và quy trình làm việc.

Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhược điểm. Bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực và kiến thức quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới và công ty luật của bạn cần phục vụ khách hàng có yếu tố nước ngoài hoặc tham gia vào các dự án quốc tế. Ngoài ra, công ty luật của bạn sẽ gặp hạn chế trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ và khách hàng, đặc biệt trong việc cạnh tranh với các công ty luật đã có mặt tại Việt Nam hoặc trên quy mô quốc tế. Hơn nữa, công ty luật của bạn cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường mới và phát triển các dự án quốc tế.

 • Sáp nhập hay hợp nhất với công ty luật Việt Nam khác

Mô hình này liên quan đến việc sáp nhập công ty luật của bạn với một hoặc nhiều công ty luật Việt Nam khác để tạo ra một công ty luật Việt Nam mới với tư cách pháp nhân hoặc hợp nhất một công ty luật Việt Nam khác vào công ty luật của bạn để tạo thành một thực thể mới, nhằm tăng cường quy mô và khả năng cạnh tranh.

Điểm mạnh của mô hình này là khả năng kết hợp nguồn lực, kiến thức và mạng lưới quan hệ của các công ty luật để tạo ra một sức mạnh cạnh tranh hơn trên thị trường. Nó cũng giúp tăng cường quy mô kinh doanh và khả năng phục vụ khách hàng, đặc biệt trong các lĩnh vực mà mỗi công ty luật có lợi thế riêng. Hơn nữa, công ty luật của bạn có thể tăng cường sức mạnh tài chính bằng cách chia sẻ các nguồn lực tài chính với công ty luật đối tác, bao gồm vốn đầu tư, quỹ hoạt động và nguồn lực tài trợ từ các ngân hàng. Điều này không chỉ giúp nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu vốn và đầu tư cho phát triển, nâng cấp công nghệ, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao mà còn mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhược điểm. Quá trình sáp nhập hoặc hợp nhất đòi hỏi đầu tư thời gian, nguồn lực và công sức của các bên để thống nhất văn hóa tổ chức, quy trình làm việc và quyền lực. Bên cạnh đó, có thể xảy ra mâu thuẫn và xung đột do sự khác biệt về quan điểm, quyền lực và quyết định giữa các bên. Ngoài ra, các bên cần giải quyết các vấn đề liên quan đến phân chia lợi ích và quyền kiểm soát sau quá trình sáp nhập/hợp nhất.

 • Liên doanh với công ty luật nước ngoài

Mô hình này liên quan đến việc công ty luật của bạn hợp tác với một công ty luật đối tác nước ngoài để thành lập một đơn vị kinh doanh chung trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam.

Điểm mạnh của mô hình này là công ty luật của bạn có thể tiếp cận những kiến thức, kinh nghiệm và tài nguyên của công ty luật đối tác nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên môn hoặc quốc tế. Bên cạnh đó, công ty luật của bạn có thể mở rộng quy mô kinh doanh và tiếp cận các thị trường mới thông qua mạng lưới quan hệ của đối tác nước ngoài. Ngoài ra, công ty luật của bạn còn có thể nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua sự kết hợp và chia sẻ kiến thức chuyên môn với công ty luật đối tác nước ngoài.

Tuy nhiên, mô hình này cũng có điểm yếu. Việc quyết định và hoạt động của liên doanh đòi hỏi sự cân nhắc và đồng thuận giữa các bên. Bên cạnh đó, có nguy cơ công ty luật của bạn mất quyền kiểm soát và quyền quyết định trong quá trình liên doanh. Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn và xung đột trong việc đưa ra quyết định quan trọng, bao gồm chiến lược kinh doanh, phân chia lợi ích và quản lý rủi ro. Hơn nữa, sự khác biệt văn hóa và quyền lực có thể gây ra bất đồng quan điểm về quản lý và quyết định giữa công ty luật của bạn và công ty luật đối tác nước ngoài. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và linh hoạt trong quản lý công ty luật liên doanh. Ngoài ra, các bên cần giải quyết các vấn đề liên quan đến phân chia lợi ích, quyền kiểm soát và quyền sở hữu sau khi thành lập công ty luật liên doanh. Sự thiếu đồng thuận trong việc quản lý và chia sẻ lợi ích có thể dẫn đến tranh chấp và mất ổn định trong hoạt động của công ty.

 • Gia nhập và trở thành công ty con của công ty luật nước ngoài

Điểm mạnh của mô hình này đó là các công ty luật nước ngoài thường có nền tảng lâu đời và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực pháp lý. Gia nhập và trở thành công ty con của họ có thể mang lại lợi ích cho công ty luật của bạn từ sự chuyên môn và sự định vị của công ty mẹ trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Các công ty luật nước ngoài thường có mạng lưới rộng khắp và quan hệ đối tác quốc tế. Việc gia nhập có thể tạo ra cơ hội hợp tác, kết nối với khách hàng quốc tế, và thu hút dự án pháp lý quốc tế cho công ty luật của bạn. Ngoài ra, các công ty luật nước ngoài thường áp dụng các phương pháp quản lý và công nghệ tiên tiến trong hoạt động của họ. Bằng cách trở thành công ty con của họ, công ty luật của bạn có thể học hỏi và áp dụng những phương pháp này, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu suất làm việc.

Tuy nhiên, điểm yếu của mô hình này đó là khi trở thành công ty con của một công ty luật nước ngoài có thể đồng nghĩa với việc công ty luật của bạn phải chịu sự kiểm soát và ảnh hưởng từ công ty mẹ. Điều này có thể làm mất đi sự độc lập và quyền tự quyết của công ty luật của bạn trong việc ra quyết định và phát triển chiến lược riêng. Bên cạnh đó, công ty luật của bạn và công ty luật nước ngoài có thể có văn hóa tổ chức và giá trị cốt lõi khác nhau. Sự không phù hợp và xung đột giữa hai văn hóa này có thể gây khó khăn trong việc hòa nhập và tạo ra khó khăn trong việc xây dựng một môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Sự khác biệt văn hóa có thể ảnh hưởng đến cách thức giao tiếp, quyết định và thực hiện công việc, gây ra sự không hiểu và mâu thuẫn giữa các thành viên trong công ty. Hơn nữa, quá trình quản lý và điều hành công ty con trong mô hình công ty mẹ-công ty con có thể phức tạp và yêu cầu sự đồng thuận từ công ty mẹ. Việc xác định quyền lực, phân chia trách nhiệm, và quyết định trong cấu trúc mô hình công ty mẹ-công ty con có thể làm nảy sinh xung đột và khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, trong mô hình công ty mẹ-công ty con, có thể xảy ra rủi ro và thách thức, bao gồm mất quyền kiểm soát, xung đột lợi ích và khó khăn về quản lý. Các bên cần phải đánh giá và quản lý những rủi ro này một cách cẩn thận và đề xuất các cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả để đối phó với các tình huống không mong muốn

Dựa trên phân tích chi tiết về các mô hình phát triển, dưới đây là đề xuất các bước thực hiện dành cho công ty luật của bạn:

 • Trong phát triển ngắn hạn: Công ty luật của bạn nên tập trung vào việc xây dựng và phát triển độc lập, tận dụng những điểm mạnh nội bộ của mình và tập trung vào tăng cường sự chuyên môn và thị trường trong nước;
 • Trong phát triển trung hạn: Công ty luật của bạn nên xem xét khả năng hợp tác với các công ty luật Việt Nam khác để tạo ra sự kết hợp nguồn lực và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường. Điều này giúp công ty luật của bạn tăng cường quy mô, khả năng phục vụ khách hàng và nguồn lực tài chính; và
 • Trong phát triển dài hạn: Công ty luật của bạn nên xem xét khả năng liên doanh với các công ty luật nước ngoài để mở rộng mạng lưới quan hệ, tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm quốc tế, và phục vụ khách hàng quốc tế.
 • Cũng trong phát triển dài hạn, Công ty luật của bạn cũng có thể xem xét đến khả năng gia nhập và trở thành công ty con của công ty luật nước ngoài để hội nhập sâu rộng hơn nữa của mạng lưới quan hệ, tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm quốc tế, và phục vụ khách hàng đa quốc gia.

Điều quan trọng là công ty luật của bạn cần đánh giá một cách tỉ mỉ tình hình và mục tiêu phát triển của mình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích:

 • Với mô hình phát triển độc lập

Công ty luật của bạn nên tăng cường đầu tư vào nâng cao chất lượng nhân sự, cải thiện quy trình làm việc và mở rộng mạng lưới quan hệ trong nước. Đồng thời, nắm bắt cơ hội hợp tác và học hỏi từ các công ty luật nước ngoài thông qua việc tham gia vào các diễn đàn, hội thảo và hoạt động giao lưu chuyên ngành quốc tế. Bên cạnh đó, công ty luật của bạn có thể tập trung vào việc xây dựng và củng cố thương hiệu trong nước, đáp ứng nhu cầu pháp lý của khách hàng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Đồng thời, cần chú trọng vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước.

 • Với mô hình sáp nhập hay hợp nhất với công ty luật Việt Nam khác

Công ty luật của bạn có thể tìm kiếm các cơ hội hợp tác và khả năng sáp nhập hoặc hợp nhất với các công ty luật Việt Nam khác, có sự phù hợp về văn hóa, chiến lược và mục tiêu phát triển. Để đạt được điều này, công ty luật của bạn cần thực hiện một quá trình đánh giá kỹ lưỡng về tiềm năng hợp tác và tạo ra một kế hoạch chi tiết để đảm bảo sự thành công của quá trình sáp nhập/hợp nhất.

Bên cạnh đó, công ty luật của bạn nên tập trung vào việc tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc kết hợp và chia sẻ nguồn lực với công ty luật đối tác. Trước khi tiến hành sáp nhập hoặc hợp nhất, công ty luật của bạn cần lựa chọn đối tác có giá trị phù hợp về văn hóa tổ chức, quyền lực và quyết định. Điều này sẽ giúp giảm thiểu xung đột và tạo ra môi trường làm việc đồng thuận hơn.

Hơn nữa, công ty luật của bạn cần thiết lập các cuộc đàm phán và thỏa thuận chi tiết với đối tác, đảm bảo rõ ràng về quyền lực, quyết định và phân chia lợi ích. Các điều khoản và điều kiện cần được định rõ trong hợp đồng và được các bên thảo luận và đồng ý trước khi tiến hành quá trình sáp nhập hoặc hợp nhất. Để đảm bảo sự đồng thuận về quyền lực, các bên cần xây dựng một cấu trúc quản lý chặt chẽ và rõ ràng. Các vị trí quản lý, vai trò và trách nhiệm của từng bên cần được định rõ để tránh những tranh chấp không cần thiết.

Ngoài ra, việc duy trì một luồng giao tiếp liên tục và sự hợp tác giữa các bên là rất quan trọng để đảm bảo sự đồng thuận về quyền lực. Các cuộc họp định kỳ và các kênh liên lạc thường xuyên giữa các bên sẽ giúp giải quyết mâu thuẫn và khuyến khích sự thống nhất trong quyết định. Trong quá trình sáp nhập hay hợp nhất, các bên cần đảm bảo rằng có sự quản lý thay đổi hiệu quả. Các vấn đề phát sinh và khó khăn cần được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả để tránh sự mất đồng thuận và ổn định trong quá trình phát triển.

 • Với mô hình liên doanh với công ty luật nước ngoài

Công ty luật của bạn cần lựa chọn một công ty luật nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm và đặc biệt là hiểu biết về thị trường Việt Nam. Điều này sẽ mang lại lợi ích từ chuyên môn và mạng lưới quan hệ của đối tác. Đồng thời, công ty luật của bạn cần đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện của liên kết được định rõ trong hợp đồng liên kết, bao gồm việc phân chia vốn, quyền lực và trách nhiệm. Kế hoạch này cần xem xét các khía cạnh như tài chính, quản lý, quy trình làm việc và phân phối lợi nhuận.

Hơn nữa, công ty luật của bạn cần xem xét và bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình liên kết. Đồng thời, cần hiểu rõ các rủi ro và thách thức có thể phát sinh và tìm cách giải quyết chúng thông qua việc thiết lập cơ chế phân chia rủi ro và cách thức giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, công ty luật của bạn cần tiến hành một nghiên cứu và tư vấn chi tiết về tiềm năng, lợi ích và khó khăn của việc liên kết với công ty luật nước ngoài. Sự đánh giá cẩn thận và chi tiết về tiềm năng, lợi ích và khó khăn của liên kết với công ty luật nước ngoài là rất quan trọng. Dưới đây là một số yếu tố cần được đánh giá:

 • Xem xét tiềm năng phát triển của thị trường pháp lý ở Việt Nam và thị trường mục tiêu mà công ty luật đối tác nước ngoài quan tâm. Đánh giá kích thước thị trường, xu hướng phát triển, cạnh tranh và cơ hội kinh doanh;
 • Đánh giá các công nghệ, quy trình làm việc, phương pháp quản lý và kiến thức chuyên môn mà công ty luật đối tác nước ngoài mang lại. Xem xét sự phù hợp và khả năng áp dụng chúng vào hoạt động của công ty luật của bạn;
 • Xác định khả năng tài chính của công ty luật của bạn để đáp ứng yêu cầu của công ty luật liên doanh. Đánh giá cần thiết về vốn đầu tư ban đầu, vốn lưu động và khả năng chia sẻ rủi ro tài chính;
 • Đánh giá các quyền lực và quyết định trong cấu trúc của công ty luật liên doanh. Xem xét các yếu tố như quyền kiểm soát, quyền biểu quyết và quyền lựa chọn quản lý;
 • Đánh giá sự phù hợp về văn hóa tổ chức và giá trị cốt lõi giữa công ty luật của bạn và công ty luật đối tác nước ngoài. Xem xét khả năng hòa nhập, sự đồng nhất về giá trị và mục tiêu chung;
 • Xác định các rủi ro và thách thức có thể phát sinh trong quá trình liên doanh giữa các bên;
 • Đánh giá các vấn đề như sự không thống nhất trong quyết định, khả năng xảy ra xung đột lợi ích và thách thức về quản lý văn hóa.

Dựa trên đánh giá các yếu tố đã nêu trên, công ty luật của bạn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có liên doanh với công ty luật đối tác nước ngoài hay không. Nếu sau khi đánh giá, công ty luật của bạn nhận thấy rằng công ty luật liên doanh có thể mang lại lợi ích vượt trội về tài chính, nguồn lực, quy trình làm việc và khả năng mở rộng thị trường, thì lựa chọn liên doanh có thể là một quyết định hợp lý cho công ty luật của bạn.

Sau khi đã quyết định liên doanh, công ty luật của bạn cần đảm bảo rằng hợp đồng liên doanh được lập kế hoạch và thực hiện một cách chi tiết, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm, quyền hạn và phân chia lợi ích giữa các bên. Các điều khoản hợp đồng nên bao gồm cả phương thức giải quyết tranh chấp và chấm dứt hợp đồng. Bên cạnh đó, các bên cần thiết lập một cơ chế quản lý và điều hành chặt chẽ trong công ty luật liên doanh. Điều này đảm bảo sự thống nhất trong quyết định, tăng cường giao tiếp và hợp tác liên tục, và giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả giữa các bên. Hơn nữa, các bên cần xem xét các yếu tố văn hóa tổ chức và giá trị cốt lõi của công ty luật của bạn và công ty luật đối tác nước ngoài. Đảm bảo sự phù hợp và sự đồng nhất về giá trị, mục tiêu và cách thức hoạt động để tạo nên một môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Ngoài ra, trong quá trình liên doanh, các bên cần đánh giá và quản lý các rủi ro và thách thức có thể phát sinh, bao gồm mất quyền lực, xung đột lợi ích và thách thức về quản lý. Sau cùng, các bên cần thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp và sự linh hoạt trong điều chỉnh để đối phó với các tình huống không mong muốn.

 • Với mô hình gia nhập và trở thành công ty con của công ty luật nước ngoài

Trước khi quyết định gia nhập, bạn cần tiến hành nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, giá trị và chiến lược phát triển của công ty luật nước ngoài mà bạn muốn gia nhập. Hãy xem xét các thành tựu, dự án quan trọng và danh sách khách hàng để hiểu rõ vị trí và uy tín của công ty đó trong ngành luật. Đồng thời, liên hệ trực tiếp với những người quản lý hoặc nhân sự của họ để trao đổi thông tin và thể hiện sự quan tâm của bạn. Bạn cần cân nhắc tổ chức cuộc họp hoặc gặp gỡ với họ để đặt câu hỏi và hiểu rõ hơn về công ty luật của họ.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng hồ sơ cá nhân và tài liệu về công ty luật của bạn đã được cập nhật và chuẩn bị kỹ lưỡng. Bao gồm profile, kinh nghiệm làm việc và các giấy tờ liên quan. Hãy chắc chắn rằng các tài liệu của công ty luật của bạn phản ánh sự chuyên nghiệp và khả năng của đội ngũ nhân sự của công ty luật của bạn trong lĩnh vực luật pháp.

Nếu nhận được lời mời tham gia phỏng vấn với họ, bạn hãy chuẩn bị kỹ càng các thông tin có liên quan đến phạm vi hành nghề, doanh thu và chi phí, đội ngũ nhân sự, khách hàng, v.v… của công ty luật của bạn cũng như những câu hỏi thường gặp như tại sao bạn lại muốn công ty luật của bạn gia nhập công ty luật của họ, bạn muốn gì từ việc gia nhập này, công ty luật của bạn sẽ làm gì để giúp công ty luật của họ phát triển tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, bạn cần thể hiện sự tự tin, sự am hiểu và khả năng giải quyết vấn đề trong quá trình phỏng vấn.

Cuối cùng, trong quá trình gặp gỡ và phỏng vấn, hãy quan sát và đánh giá những đồng nghiệp và môi trường làm việc của công ty luật nước ngoài. Điều này sẽ giúp bạn xác định liệu công ty luật của bạn phù hợp với công ty luật nước ngoài hay không.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Nếu bạn muốn tìm đọc quyển sách Khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi (tái bản lần hai mới nhất), xin vui lòng theo đường dẫn này để được hướng dẫn đăng ký mua https://huongdankhoinghiepvoingheluatsu.com/ . Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình.