Câu hỏi 104: Trong vụ án ly hôn, khi cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì vợ hoặc chồng có phải đồng thời gửi cho người vợ hoặc chồng còn lại bản sao các tài liệu, chứng cứ đó không? Tại sao?

Theo quy định của pháp luật, đương sự khi tham gia giai đoạn tố tụng tại Tòa án có quyền “được biết, ghi chép, sao chụp, tài liệu chứng cứ do đương sự khác xuất trình”[1]. Hơn nữa, đương sự còn có nghĩa vụ gửi cho các đương sự khác bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ[2], trừ những tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có và các loại tài liệu chứng cứ thuộc các trường hợp không được công khai theo quy định của pháp luật[3].

Như vậy, có thể thấy rằng, các đương sự, ngoài việc có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ cần thiết cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hay việc chứng minh theo yêu cầu của Tòa án, các đương sự cũng cần thông báo hoặc cung cấp cho các bên còn lại bản sao các tài liệu, chứng cứ mà đương sự đó đã cung cấp cho Tòa án nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên còn lại. Trong trường hợp một bên đương sự vi phạm nghĩa vụ cung cấp bản sao tài liệu chứng cứ cho bên còn lại, Tòa án sẽ làm thay nghĩa vụ đó bằng cách cho bên đương sự đó được tiếp cận, sao y, chụp hình các tài liệu chứng cứ mà Tòa án đang giữ nhằm tạo thuận lợi cho quá trình giải quyết vụ án ly hôn.

Trong một số trường hợp ngoại lệ, Tòa án sẽ không yêu cầu một bên đương sự cung cấp tài liệu chứng cứ mà đương sự đó có cho bên đương sự còn lại hay Tòa án cũng không thực hiện nghĩa vụ để bên đương sự tiếp cận một số loại tài liệu, chứng cứ của vụ án ví dụ như các tài liệu liên quan đến bí mật Nhà nước, tài liệu kinh doanh, bí mật gia đình, v.v., theo yêu cầu hợp lý của một bên đương sự nhưng vẫn có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại biết rằng các loại tài liệu, chứng cứ nào sẽ không được công khai trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn.


[1] Điều 70.8 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

[2] Điều 70.9 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

[3] Điều 109.2 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.