Câu hỏi 107: Trong trường hợp có lý do chính đáng mà đương sự trong vụ án ly hôn không thể đến Tòa án để lấy lời khai theo yêu cầu của Tòa án được (ví dụ như đương sự đang nằm điều trị bệnh tại bệnh viện, v.v.) thì việc lấy lời khai đương sự có thể được Tòa án thực hiện ở địa điểm bên ngoài Tòa án không và thủ tục sẽ được tiến hành như thế nào?

Trong trường hợp đương sự trong vụ án ly hôn không thể đến Tòa án lấy lời khai, Thẩm phán phụ trách vụ án nếu xét thấy cần thiết có thể tiến hành lấy lời khai ở bên ngoài trụ sở Tòa án[1]. Như vậy, các đương sự có quyền yêu cầu Thẩm phán phụ trách vụ án lấy lời khai ở ngoài trụ sở Tòa án và trong trường hợp không có yêu cầu của các bên đương sự về việc lấy lời khai, nếu xét thấy cần thiết, Thẩm phán phụ trách vụ án vẫn có quyền tiến hành lấy lời khai đương sự bên ngoài trụ sở Tòa án. Điều này nhằm thể hiện nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan và sự linh hoạt của Tòa án trong quá trình lấy lời khai trước khi tiến hành xét xử vụ án.

Quy định của pháp luật đã quy định quy trình tương đối chặt chẽ về thủ tục lấy lời khai đương sự để đảm bảo việc lấy lời khai là khách quan và chính xác nhất. Theo đó, đương sự phải tự viết lời khai của mình và nếu đương sự không thể tự viết được thì Thẩm phán hoặc Thư ký Tòa án mới ghi lời khai của đương sự vào biên bản. Biên bản ghi lời khai của đương sự phải được người khai tự đọc lại hay nghe đọc lại và ký tên hoặc điểm chỉ. Đương sự có quyền yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản ghi lời khai và ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận. Biên bản phải có chữ ký của người lấy lời khai, người ghi biên bản và được đóng dấu của Tòa án; nếu biên bản được ghi thành nhiều trang rời nhau thì phải ký vào từng trang và đóng dấu giáp lai. Trong trường hợp lấy lời khai ở bên ngoài trụ sở Tòa án, việc lấy lời khai cần có người làm chứng hoặc là phải có xác nhận của cơ quan Nhà nước ở xã, phường, thị trấn nơi lập biên bản lấy lời khai[3], ví dụ các cơ quan chẳng hạn như Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi lập biên bản.


[1] Điều 98.1, Điều 99 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

[3] Điều 98.2 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.