Câu hỏi 11: Quy định của Luật Hôn nhân và gia đình có yêu cầu hai bên vợ chồng phải có thời gian ly thân trước khi nộp đơn xin ly hôn không? Nếu hai bên phải có thời gian ly thân thì thời gian tối thiểu phải là bao lâu? Ly thân phải được hiểu là các bên không quan hệ sinh lý hay là phải vừa không quan hệ sinh lý và vừa không ở chung với nhau trong một mái nhà?

Ly thân cần được hiểu rằng đây chỉ là một thuật ngữ xã hội mà không phải là một thuật ngữ pháp lý. Trên thực tế, ly thân là tình trạng vợ chồng không còn nguyện vọng sống chung với nhau, hay chăm sóc lẫn nhau và cũng không còn sinh hoạt vợ chồng (sinh lý) với nhau nữa. Nhưng hình thức tạm ngưng việc sống chung này vẫn chưa làm chấm dứt quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật. Mặc dù không sống chung với nhau, nhưng vợ chồng vẫn còn nghĩa vụ đối với con chung, tài sản chung của vợ chồng và những nghĩa vụ khác trong quan hệ hôn nhân.

Hiện nay, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan không quy định về vấn đề ly thân. Do đó, Tòa án không giải quyết các vấn đề liên quan đến ly thân trong quan hệ của vợ chồng, mà chỉ giải quyết các vấn đề liên quan đến ly hôn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ly thân cũng không phải là một trong các căn cứ bắt buộc để Tòa án quyết định có đồng ý cho ly hôn hay không mà Tòa án chỉ xem xét đến các yếu tố nhằm chứng minh cho mục đích đời sống hôn nhân không đạt được, v.v.. Vì vậy, ly thân không phải là yêu cầu bắt buộc phải có trước khi nộp đơn ly hôn.

Trong trường hợp vợ chồng muốn ly thân, hai bên sẽ tự thương lượng với nhau và tự quyết định các vấn đề có liên quan mà không cần đến sự can thiệp của bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào và thời gian ly thân ngắn hay dài sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận và thống nhất giữa vợ chồng. Tuy nhiên, dù thời gian ly thân có là bao lâu, mối quan hệ hôn nhân của vợ chồng về mặt pháp luật vẫn tồn tại. Điều đó có nghĩa là, các quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân (ví dụ như về tài sản, nhân thân, con cái) vẫn có hiệu lực thực thi đối với cả hai bên.

Tương tự như vấn đề ly thân được nêu ở trên, quan hệ sinh lý của vợ chồng cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh chi tiết của Luật Hôn nhân và gia đình. Do đó, chuyện quan hệ sinh lý vợ chồng có tiếp tục hay gián đoạn trong thời gian vợ chồng thỏa thuận ly thân là hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của vợ chồng mà không có bất kỳ chế định cụ thể nào ràng buộc các bên phải thực hiện.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ  bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.