Câu hỏi 117. NSDLĐ có bắt buộc phải thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ hằng năm không?

1. Khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ hằng năm

Theo quy định của Luật An toàn, VSLĐ, NSDLĐ phải tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ ít nhất 01 năm 01 lần, đối với NLĐ nào làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, NLĐ là người khuyết tật, NLĐ chưa thành niên, NLĐ cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng 01 lần[379]. Như vậy, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho NLĐ là quy định bắt buộc NSDLĐ phải thực hiện.

2. NLĐ đã được khám sức khỏe khi tuyển dụng có phải tham gia khám sức khỏe định kỳ trong cùng năm đó không?

Trên thực tế, việc khám sức khỏe cho NLĐ là vấn đề rất được NSDLĐ quan tâm. Bên cạnh việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho NLĐ theo quy định, đa số NSDLĐ còn yêu cầu NLĐ phải thực hiện việc kiểm tra sức khỏe trước khi tuyển dụng. Thông thường, NLĐ được yêu cầu nộp giấy khám sức khỏe kèm theo hồ sơ xin việc cho NSDLĐ. Mục đích của yêu cầu này là nhằm kiểm tra sức khỏe tổng quát, đảm bảo NLĐ có đủ sức khỏe đáp ứng với yêu cầu công việc mà NLĐ ứng tuyển. Tuy nhiên, khi thực hiện việc khám sức khỏe thường sẽ xảy ra một số trường hợp đó là NLĐ đã thực hiện khám sức khỏe tuyển dụng và sau đó được NSDLĐ tuyển dụng trước kỳ khám sức khỏe định kỳ của doanh nghiệp trong năm đó. Như vậy, liệu trong trường hợp đó thì NLĐ có phải tham gia kỳ khám sức khỏe định kỳ của doanh nghiệp trong năm đó không?

Hiện nay, khi khám sức khỏe tuyển dụng cũng như khám sức khỏe định kỳ, NLĐ được yêu cầu phải thực hiện các nội dung khám sức khỏe tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế[380]. Xem xét nội dung khám sức khỏe tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ, cụ thể tại Điều 6.3 Thông tư 14/2013/TT-BYT quy định đối với nội dung khám sức khỏe định kỳ, NLĐ sẽ thực hiện việc khám sức khỏe theo các nội dung có trong sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định. Đối với các trường hợp khám sức khỏe khác cho người trên 18 tuổi sẽ được thực hiện khám theo nội dung ghi trong giấy khám sức khỏe dùng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên nếu không thuộc trường hợp khám sức khỏe theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành hoặc khám sức khỏe theo nội dung được được yêu cầu. Ngoài ra, trong một số trường hợp NSDLĐ có thể yêu cầu nội dung khám cụ thể khác thì NLĐ sẽ yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc khám theo các nội dung NSDLĐ yêu cầu.

Sau khi hoàn thành các nội dung khám sức khỏe, NLĐ sẽ được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định cấp giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe[381]. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, đây vẫn là hai kỳ khám sức khỏe khác nhau với các nội dung và yêu cầu được quy định riêng biệt. Trong khi đó, pháp luật không hề có quy định cụ thể rằng NLĐ nào vừa thực hiện khám sức khỏe tuyển dụng sẽ được miễn tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại doanh nghiệp trong năm đó. Do đó, không có căn cứ pháp lý để NLĐ được miễn khám sức khỏe lại tại kỳ khám sức khỏe định kỳ hằng năm của doanh nghiệp trong năm đó dù NLĐ đã khám sức khỏe tuyển dụng và được cấp giấy khám sức khỏe còn thời hạn. Tuy nhiên, nếu ngày khám sức khỏe định kỳ hằng năm xảy ra trước ngày NLĐ vào làm việc chính thức thì NLĐ sẽ không phải khám sức khỏe định kỳ lại trong năm đó.


[379] Điều 21.1 Luật An toàn, VSLĐ

[380] Điều 1.4 Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06/05/2013

[381] Điều 8.3(a) Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06/05/2013