Câu hỏi 150. Khi phát hiện NLĐ dùng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội thực hiện các hành vi không phù hợp với quy định nội bộ của doanh nghiệp thì làm thế nào để NSDLĐ có thể xác định được đó chính là NLĐ của doanh nghiệp mình? NSDLĐ có thể tự điều tra hay phải nhờ đến cơ quan công an có thẩm quyền hỗ trợ mới đúng với quy định của pháp luật? Nếu NSDLĐ có thể tự điều tra thì có thể được điều tra đến mức độ nào?

Về mặt nguyên tắc, các phương tiện làm việc do NSDLĐ cung cấp cho NLĐ ví dụ như thiết bị điện tử, máy tính xách tay để làm việc sẽ được xem là tài sản của doanh nghiệp. Do đó, nếu NSDLĐcónghi ngờ NLĐ nào đó đã sử dụng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để thực hiện các hành vi không phù hợp với các quy định đã được nêu trong NQLĐ của doanh nghiệp thì NSDLĐcó thể tự tiến hành xác minh hành vi vi phạm của NLĐ thông qua việc kiểm tra các truy cập vào/ra từ các thiết bị điện tử, máy tính xách tay của NLĐ. Tuy vậy, trên thực tế, để xác minh được tài khoản đó có phải là của chính NLĐ hay không thật sự không phải là điều dễ dàng vì trong quá trình làm việc nhiều NLĐ, vì tính chất công việc đặc thù, có thể mang các thiết bị về nhà để làm việc thêm dẫn đến trường hợp những người thân của họ có thể đã đăng nhập vào các thiết bị này để sử dụng mạng xã hội hay có thể có những người khác mạo danh NLĐ và vì vậy trong một số trường hợp NSDLĐkhông thể có cơ sở pháp lý chắc chắn để xác định rằng đây có phải là tài khoản cá nhân mạng xã hội của NLĐ hay không.

Cũng cần lưu ý thêm rằng, nếu các công cụ, phương tiện làm việc NLĐ, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính xách tay, không phải do NSDLĐ cung cấp mà là do NLĐ tự trang bị trong quá trình làm việc thì NSDLĐ sẽ không được quyền tự ý truy cập và kiểm tra các thiết bị này nếu không có sự đồng ý trước của NLĐ vì nếu làm như vậy thì có thể bị xem là xâm phạm đến quyền riêng tư của NLĐ được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự Luật Bảo vệ an ninh mạng. Điều này có thể hiểu rằng, khi thực hiện các biện pháp tự xác minh nhằm chứng minh hành vi vi phạm của NLĐ, NSDLĐ cần lưu ý đến các quyền riêng tư của NLĐ được pháp luật bảo hộ.

Ngoài các biện pháp mà NSDLĐtự xác minh như được nêu ở trên, nếu có cơ sở cho rằng hành vi sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội của NLĐ có dấu hiệu tội phạm có liên quan đến pháp luật hình sự, NSDLĐcó thể yêu cầu sự trợ giúp từ cơ quan công an có thẩm quyền trên cơ sở tố giác tội phạm để cơ quan công an hỗ trợ điều tra vụ việc bằng các nghiệp vụ của họ theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.