Câu hỏi 187. Hướng dẫn cấp giấy phép lao động qua mạng cho NLĐ là người nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH có hướng dẫn: (i) việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐ là người nước ngoài; (ii) cấp, cấp lại giấy phép lao động; (iii) xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Thông tư này có hiệu lực vào ngày 02/10/2017 nhưng nhiều tỉnh, thành phố đã nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy phép lao động qua mạng cho người nước ngoài vào thời gian trước đó.

Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã cho chạy thử phần mềm có liên quan đến cấp giấy phép cho NLĐ là người nước ngoài qua mạng và đã đạt được những kết quả khả quan. Vì vậy, việc thực hiện các bước đăng ký trực tuyến qua mạng khi xin cấp giấy phép lao động được yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra, việc nộp hồ sơ giấy phép sẽ không được chấp nhận ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ gốc để đối chiếu khi cần thiết. Tuy vậy, tại Tỉnh Bình Dương, theo đúng tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp tối đa, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp được quyền lựa chọn giữa việc đăng ký qua mạng và nộp hồ sơ trực tiếp.

Vì mỗi Tỉnh, Thành phố đều có những hướng dẫn riêng về việc xin cấp giấy phép lao động qua mạng, doanh nghiệp đăng ký nên liên hệ với Sở LĐTBXH nơi cần nộp hồ sơ để được hướng dẫn chi tiết hơn và cần lưu ý những bước sau đây khi nộp hồ sơ qua mạng:[555]

  • Khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn trước ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ là người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, đơn vị đăng ký sẽ được cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì đơn vị đăng ký sẽ được đề nghị bổ sung; và
  • Sau khi nhận được trả lời là hồ sơ phù hợp, doanh nghiệp nộp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp phép để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định. Cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho đơn vị đăng ký trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin và nội dung được đề cập trên đây để có cái nhìn tổng quan về đăng ký, cấp giấy phép lao động qua mạng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể trao đổi ý kiến với cơ quan cấp phép có thẩm quyền để đảm bảo các thủ tục có liên quan sẽ được thực hiện đơn giản và chính xác nhất.


[555] Điều 7.1, 7.2 và 7.3 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH ngày 15/08/2017