Câu hỏi 195. NSDLĐ có trách nhiệm phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ cao tuổi nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu không?

NLĐ cao tuổi nào chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu được hiểu là NLĐ cao tuổi chưa thỏa mãn điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật[582]. Do đó, NSDLĐ vẫn có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm bắt buộc sau đây cho NLĐ:

  • Đối với tham gia đóng BHXH[583], NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc;
  • Đối với tham gia đóng BHYT[584], NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc; và
  • Đối với tham gia BHTN[585], NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Mức đóng các loại bảo hiểm đối với NSDLĐ và NLĐ vào năm 2021 được tính cụ thể như sau[586]:

Loại bảo hiểmNSDLĐNLĐ
BHXH17%8%
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp0,5%0%
BHYT3%1,5%
BHTN1%1%
Tổng21,5%10,5%

Như vậy, nếu NLĐ cao tuổi chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và đang thực hiện HĐLĐ thì việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN vẫn được thực hiện như những NLĐ bình thường khác.


[582] Điều 169.1 BLLĐ

[583] Điều 2.1.a và 2.1.b Luật BHXH

[584] Điều 12.1.1 Luật BHYT

[585] Điều 43.1 Luật Việc làm

[586] Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017