Câu hỏi 32: Trong vụ án ly hôn, trong những trường hợp nào thì Tòa án có quyền ra quyết định tạm đình chỉ xử lý vụ án? Nếu một trong hai bên vợ chồng không đồng ý với quyết định tạm đình chỉ xử lý vụ án thì có thể kháng cáo không? Nếu được thì người đó sẽ nộp đơn kháng cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào?

Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nói chung và vụ án ly hôn nói riêng là việc Tòa án quyết định tạm ngừng việc giải quyết vụ án đã thụ lý trong một thời gian nào đó khi có những căn cứ pháp lý do pháp luật quy định. Khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn nữa, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án. Theo quy định của Luật Tố tụng dân sự, Tòa án quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án với điều kiện có một trong các căn cứ sau đây:

  • Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật của họ. Lúc này, Tòa án phải tạm đình chỉ giải quyết vụ việc. Theo quy định, một bên vợ hoặc chồng mà mất năng lực hành vi dân sự thì người vợ hoặc chồng còn lại sẽ là người giám hộ đương nhiên. Tuy nhiên, trong trường hợp ly hôn thì người vợ hoặc chồng còn lại không đủ điều kiện để làm giám hộ (do có quyền và lợi ích mâu thuẫn với người được giám hộ) nên Tòa án có thể chỉ định một người khác làm người giám hộ, theo quy định là bố mẹ, để đại diện cho người vợ hoặc chồng bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác mà có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới có thể giải quyết được vụ án ly hôn;
  • Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi các cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án ly hôn. Chẳng hạn, có các tài sản chung của vợ chồng tại nước ngoài và Tòa án phải ủy thác tư pháp ra nước ngoài để xác định các tài sản này, phục vụ cho việc quyết định chia tài sản chung. Trong trường hợp này, Tòa án có thể ra quyết định tạm đình chỉ vụ án cho đến khi có kết quả ủy thác tư pháp; và
  • Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án mà có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Đây là thẩm quyền hoàn toàn mới của Tòa án theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Quy định này giúp Tòa án giải quyết hợp lý trong trường hợp có xảy ra mâu thuẫn pháp luật[1].

Lưu ý: Trong trường hợp vợ hoặc chồng bị chết trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn thì đây sẽ là căn cứ để Tòa án đình chỉ vụ án ly hôn mà không phải là căn cứ để tạm đình chỉ vụ án ly hôn.

Việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn có thể làm cho thời gian giải quyết vụ án thêm kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên vợ, chồng. Vì vậy, pháp luật cho phép các bên có quyền kháng cáo quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm[3]. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày các bên nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định tạm đình chỉ được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015[4].

Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn bị kháng cáo. Trong trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Cần lưu ý rằng, khi gửi đơn kháng cáo, người kháng cáo cần gửi tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) kèm theo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ pháp lý và hợp pháp.


[1] Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

[3] Điều 271 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

[4] Điều 273.2 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ  bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.