Câu hỏi 53: Đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng vẫn sống chung với vợ chồng và còn đi học thì khi ly hôn ai trong vợ hoặc chồng là người được quyền quyết định người con đó sẽ ở với ai? Và người còn lại phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người con đó không?

Theo Luật Hôn nhân và gia đình, cha mẹ có nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong thời kỳ hôn nhân và ngay cả sau khi vợ chồng ly hôn[1]. Do đó, nếu con từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng lao động nhưng chưa lao động mà thay vào đó là tiếp tục học tập thì việc người con đó ở với ai sẽ do người con đó tự quyết định và sự đồng ý của vợ, chồng về việc sẽ ở với người con đó. Trong trường hợp này, hai bên vợ, chồng cũng không có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con dù con không sống chung với người đó.

Trong trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên và còn đi học nhưng được xác định là không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi bản thân thì người con đó ở với ai sẽ do hai bên vợ chồng tự thỏa thuận. Nếu hai bên vợ chồng không thỏa thuận được, Tòa án sẽ quyết định căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con và có xem xét nguyện vọng của con muốn ở với ai. Theo quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong trường hợp này, người vợ hoặc chồng không sống chung với con sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.


[1] Điều 69.2, 81.1 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ  bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.