Câu hỏi 71: Khi chia tài sản chung của vợ chồng là phần vốn góp trong các công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh các ngành, nghề dịch vụ kinh doanh có điều kiện mà các thành viên góp vốn phải có chứng chỉ hành nghề ví dụ như luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư, v.v., thì phải chia tài sản làm sao cho phù hợp nhất?

The Law on Marriage and Family does not regulate specifically the division of common properties of the spouses such as a contribution in a limited liability company in conditional business lines requiring certain occupational certificates or kinds of licenses for individuals. Under the principles prescribed by the Law on Marriage and Family 2014 on spouses’ properties and the current Law on Enterprises on company’s properties, in case a contribution is qualified as a spouses’ common properties under Article 33 of the Law on Marriage and Family 2014, the Court will divide this contribution between them under the principle of property division.

However, these conditional business lines are specific industries associated with the practitioners’ knowledge, skills, and experience, which may affect the national security, social order and safety, social morality and community health. Therefore, if either spouse is not a licensed practitioner, the split of the capital contribution for both of them to become a contributing member of the company is not in accordance with the law on business and investment and nor is it reasonable. Thus, in this case, the capital contribution will be granted to the licensed individual and the other will receive an amount of value proportionate to the amount of capital contribution he or she would have been entitled to.

Cũng cần lưu ý rằng, nếu vợ chồng đều là người hành nghề trong cùng một lĩnh vực, và cùng có phần vốn góp trong một công ty hoặc có phần vốn góp trong các công ty khác nhau, có thể nhận thấy được rằng thực tiễn xét xử sẽ không tránh khỏi việc Thẩm phán sẽ gặp lúng túng về việc phân chia tài sản trong trường hợp này. Do vậy, các nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn theo luật định sẽ được áp dụng và cân nhắc thật kỹ để Tòa án có thể đưa ra quyết định phân chia tài sản đúng pháp luật và bình đẳng cho các bên. Các nguyên tắc được sử dụng theo quy định của pháp luật đó là[1]:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung;
  • Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng; và
  • Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung của vợ chồng có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng.

Dựa vào những nguyên tắc như trên, khi phân chia tài sản chung của vợ chồng là phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn có hoạt động kinh doanh ở các ngành, nghề có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, Tòa án sẽ ưu tiên thực hiện biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng cho bên vợ hoặc chồng đang hoạt động nghề nghiệp ví dụ như luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư, v.v. Bởi lẽ, những ngành, nghề này có đóng góp giá trị và ảnh hưởng nhất định cho xã hội nên việc duy trì các văn phòng, công ty được tiếp tục hoạt động, ổn định, phát triển đồng thời vẫn tuân thủ đúng nguyên tắc bình đẳng giữa vợ chồng, phần công sức đóng góp của người còn lại là yêu cầu cần được đảm bảo cho việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp này.


[1] Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.