Giống và khác nhau giữa luật sư công ty luật và luật sư nội bộ doanh nghiệp

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

……………

Trong khi có những khác biệt đáng kể về vai trò và trách nhiệm, luật sư làm việc tại các công ty luật và chuyên gia pháp lý nội bộ làm việc trong một doanh nghiệp chia sẻ một số đặc điểm quan trọng, bao gồm kiến thức về pháp luật, kỹ năng phân tích, khả năng giao tiếp, trách nhiệm đạo đức và nhu cầu phát triển chuyên môn nghề nghiệp liên tục.

Dưới đây là một số đặc điểm giống nhau và khác nhau chính giữa luật sư công ty luật và chuyên gia pháp chế nội bộ:

Những đặc điểm giống nhau như sau:

 • Kiến thức và Chuyên môn Pháp lý: Cả luật sư công ty luật và chuyên gia pháp chế nội bộ đều phải có hiểu biết sâu sắc về pháp luật và nguyên tắc pháp lý có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ;
 • Kỹ năng phân tích và nghiên cứu: Cả hai loại luật sư này đòi hỏi kỹ năng phân tích xuất sắc để xem xét các tài liệu pháp lý phức tạp, tiến hành nghiên cứu pháp lý và cung cấp lời khuyên chính xác;
 • Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng đối với cả luật sư công ty luật và chuyên gia pháp chế nội bộ để truyền đạt các khái niệm pháp lý, đàm phán hợp đồng và cung cấp lời khuyên cho khách hàng hoặc các bên liên quan nội bộ;
 • Kỹ năng viết: Cả hai loại luật sư này cần có kỹ năng viết tốt để soạn thảo các tài liệu pháp lý, hợp đồng, bản ghi nhớ và các văn bản liên lạc khác;
 • Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề: Cả hai loại luật sư này đều cần có khả năng nhận diện và phân tích các vấn đề pháp lý và rủi ro tiềm ẩn, chủ động đối phó và tạo ra các chiến lược hiệu quả để giảm thiểu chúng và bảo vệ lợi ích của khách hàng hoặc doanh nghiệp của họ;
 • Kỹ năng đại diện: Mặc dù tập trung có thể khác nhau, cả hai loại luật sư này đều cần có kỹ năng đại diện để trình bày lập luận pháp lý, cho dù trong một phòng xử án đối với luật sư công ty luật hay trong quá trình đàm phán và các cuộc họp nội bộ đối với chuyên gia pháp chế nội bộ;
 • Phát triển Chuyên môn: Cả hai loại luật sư này phải liên tục tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn để cập nhật thông tin về sự phát triển và tiến hóa của pháp luật, các thay đổi quy định của pháp luật và xu hướng ngành;
 • Trách nhiệm Đạo đức: Cả hai loại luật sư này đều phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và duy trì tính bảo mật khi xử lý các vấn đề pháp lý nhạy cảm của các khách hàng của họ và người sử dụng lao động của họ tương ứng;  
 • Tuân thủ Pháp luật: Cả hai loại luật sư này đều có vai trò đảm bảo tuân thủ pháp luật trong từng môi trường của họ. Họ có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng hoặc người sử dụng lao động của họ về các nghĩa vụ pháp lý, theo dõi các thay đổi quy định và phát triển các chiến lược tuân thủ để giảm thiểu rủi ro pháp lý;
 • Kỹ năng đàm phán: Cả hai loại luật sư này đều cần có kỹ năng đàm phán mạnh để đại diện cho khách hàng và lợi ích của người sử dụng lao động của họ trong các cuộc đàm phán pháp lý, các cuộc thảo luận về thỏa thuận hoặc việc soạn thảo hợp đồng;
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Quản lý thời gian hiệu quả là rất quan trọng đối với luật sư trong cả hai môi trường làm việc để xử lý nhiều nhiệm vụ, đáp ứng các hạn chế thời gian và cân nhắc các ưu tiên cạnh tranh;
 • Đạo đức Chuyên nghiệp: Cả hai loại luật sư này đều phải duy trì các tiêu chuẩn cao về đạo đức chuyên nghiệp, bao gồm lòng trung thành với khách hàng hoặc người sử dụng lao động của họ, duy trì tính bảo mật và tránh xung đột lợi ích; và
 • Tính thích nghi: Cả hai loại luật sư này đều cần phải linh hoạt và thích nghi với cách tiếp cận của mình, vì các vấn đề pháp lý và nhu cầu kinh doanh có thể thay đổi nhanh chóng.

Những đặc điểm khác nhau sau đây:

 • Mối quan hệ với khách hàng: Luật sư công ty luật thường có nhiều khách hàng từ các ngành công nghiệp khác nhau, trong khi chuyên gia pháp chế nội bộ tập trung chủ yếu vào việc cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người sử dụng lao động duy nhất của họ, đó là doanh nghiệp nơi họ làm việc;
 • Đa dạng vấn đề pháp lý: Luật sư công ty luật xử lý một loạt các vấn đề pháp lý từ dân sự, hình sự đến vấn đề thương mại cho các khách hàng khác nhau, chẳng hạn như tranh chấp, tư vấn pháp lý và tuân thủ quy định. Trong khi đó, chuyên gia pháp chế nội bộ chỉ chủ yếu xử lý các vấn đề pháp lý cụ thể có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nơi họ làm việc;
 • Sự chuyên môn về pháp lý: Luật sư công ty luật thường phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực pháp lý cụ thể, cho phép họ cung cấp lời khuyên chuyên sâu cho các khách hàng của mình. Trong khi đó, chuyên gia pháp chế nội bộ cần hiểu rõ về các lĩnh vực pháp lý khác nhau để đáp ứng các nhu cầu quản lý đa dạng của người sử dụng lao động của họ mà thôi;
 • Tập trung đối ngoại và tập trung đối nội: Luật sư công ty luật chủ yếu làm việc bên ngoài, tương tác với các khách hàng bên ngoài và đại diện cho lợi ích của họ trong các cuộc đàm phán, phòng xử án, các cơ quan Nhà nước và các thủ tục pháp lý. Trong khi đó, chuyên gia pháp chế nội bộ tập trung vào các vấn đề pháp lý nội bộ, cung cấp lời khuyên cho các nhà điều hành, các cấp quản lý và những người làm việc trong các bộ phận, phòng ban khác trong phạm vi doanh nghiệp;
 • Phân chia thời gian và nguồn lực: Luật sư công ty luật luật thường phải xử lý đồng thời nhiều vụ việc và phải phân chia thời gian và nguồn lực có hạn của mình một cách phù hợp. Chuyên gia pháp chế nội bộ có lợi thế là có thể dành toàn bộ thời gian và nguồn lực có hạn của mình cho các nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp;
 • Kiến thức về doanh nghiệp: Chuyên gia pháp chế nội bộ cần hiểu rõ về hoạt động kinh doanh, ngành công nghiệp và mục tiêu của doanh nghiệp để cung cấp lời khuyên pháp lý hiệu quả phù hợp với các mục tiêu kinh doanh. Luật sư công ty luật thường ít tiếp xúc trực tiếp vào hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp;
 • Môi trường làm việc: Luật sư công ty luật thường làm việc trong môi trường nhanh nhẹn, áp lực cao do yêu cầu của khách hàng và các hạn chế thời gian. Chuyên gia pháp chế nội bộ có môi trường làm việc ổn định hơn và có cơ hội phát triển mối quan hệ lâu dài với đồng nghiệp trong các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp;
 • Hợp tác với đội ngũ pháp lý: Chuyên gia pháp chế nội bộ có lợi thế làm việc chặt chẽ với các phòng ban, bộ phận và nhóm công việc khác trong doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác và tích hợp các yếu tố. Luật sư công ty luật có thể hợp tác với đồng nghiệp của mình trong cùng công ty luật, nhưng tương tác của họ với các đội ngũ nội bộ của khách hàng sẽ bị giới hạn hơn;
 • Cấu trúc thanh toán: Luật sư công ty luật thường lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên tỷ lệ số giờ làm việc hoặc các hình thức thanh toán thay thế ví dụ như phí cố định, phí thành công, v.v… Chuyên gia pháp chế nội bộ không xuất hóa đơn trực tiếp cho người sử dụng lao động của họ mà thay vào đó họ sẽ nhận mức lương đã được định sẵn trong hợp đồng lao động của họ;
 • Ràng buộc về ngân sách: Chuyên gia pháp chế nội bộ phải làm việc trong phạm vi giới hạn ngân sách của doanh nghiệp khi tương tác với dịch vụ pháp lý bên ngoài hoặc quản lý các chi phí pháp lý. Trong khi đó, luật sư công ty luật ít bị ràng buộc bởi ngân sách cụ thể vì họ thường lập hóa đơn phí riêng biệt để khách hàng chi trả cho công ty luật của họ;
 • Tìm kiếm khách hàng: Luật sư công ty luật tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh doanh để tìm kiếm khách hàng mới cho công ty. Chuyên gia pháp chế nội bộ không có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng mà thay vào đó là sẽ tập trung chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu sử dụng pháp lý của người sử dụng lao động;
 • Tiếp xúc với tiền lệ pháp lý: Luật sư công ty luật thường gặp phải các tiền lệ pháp lý và các quyết định của tòa án khác nhau do họ có cơ hội tiếp xúc nhiều với các vụ việc pháp lý khác nhau. Chuyên gia pháp chế nội bộ, mặc dù vẫn đối mặt với các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nơi họ làm việc, có thể ít tiếp xúc hơn với các tiền lệ pháp lý trừ khi doanh nghiệp của họ đã tham gia vào các tranh chấp pháp lý nào đó trước đây;
 • Mức độ chịu đựng rủi ro: Luật sư công ty luật thường phải có tính cẩn trọng hơn về rủi ro vì họ cung cấp lời khuyên dựa trên việc giảm thiểu rủi ro pháp lý cho khách hàng. Chuyên gia pháp chế nội bộ, mặc dù cũng nhạy cảm với rủi ro, có thể hiểu rõ hơn về sự chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp và có thể cung cấp lời khuyên phù hợp hơn theo hướng đó; và
 • Chứng chỉ hành nghề chuyên môn: Trong khi luật sư công ty luật và chuyên gia pháp chế nội bộ đều cần có trình độ chuyên nghiệp, bao gồm bằng như cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ Luật và vượt qua kỳ thi lấy bằng luật sư để trở thành luật sư chuyên nghiệp, chuyên gia pháp chế nội bộ chỉ cần có bằng luật và chứng chỉ luật sư chỉ là sựlựa chọn tùy ý mà thôi.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Nếu bạn muốn tìm đọc quyển sách Khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi (tái bản lần hai mới nhất), xin vui lòng theo đường dẫn này để được hướng dẫn đăng ký mua https://huongdankhoinghiepvoingheluatsu.com/ . Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình.