Làm sao luật sư có thể cân bằng giữa cam kết bảo mật thông tin và nghĩa vụ khai báo hành vi rửa tiền của khách hàng?

Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục quản trị công ty luật của tôi sau khi bạn có thể đã đọc qua những chủ đề thú vị khác trong quyển sách Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi. Xin mời bạn tiếp tục tham khảo một chủ đề khác cũng rất thú vị của quyển sách này nhé.

……………

Nghề tư vấn luật của tổ chức hành nghề luật sư nói chung, và luật sư như bạn đặc biệt, có thể liên quan trực tiếp đến hoạt động rửa tiền của tội phạm. Điều này xảy ra vì tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ pháp lý và tư vấn cho khách hàng của họ. Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về trường hợp này liên quan đến công ty luật của bạn:

 • tư vấn giúp khách hàng thành lập các công ty hoặc tổ chức giả mạo hoặc bình phong, với mục đích sử dụng cơ cấu tổ chức này để rửa tiền và che đậy nguồn gốc tiền không hợp pháp của khách hàng;
 • tư vấn về các giao dịch tài chính phức tạp của khách hàng, bao gồm việc chuyển tiền quốc tế, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại doanh nghiệp, cũng như giao dịch bất động sản. Những giao dịch này có thể được sử dụng để rửa tiền bằng cách tránh sự theo dõi và báo cáo theo quy định; và
 • bảo vệ khách hàng là các đối tượng tội phạm bị nghi ngờ về hoạt động rửa tiền. Cụ thể, công ty luật của bạn có thể tham gia vào việc che đậy hoạt động bất hợp pháp của khách hàng bằng cách tìm lỗ hổng trong bằng chứng hoặc vụ án, và dựa vào quyền tự do cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng để bảo vệ thông tin vi phạm. Trong khi đó, công ty luật của bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và các quy định khác để bảo vệ khách hàng mà không vi phạm quy định.

Theo quy định, công ty luật của bạn phải thực hiện việc nhận biết khách hàng thông qua việc thu thập, cập nhật và xác minh thông tin khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thành lập, điều hành hoặc quản lý các thỏa thuận pháp lý. Ngoài ra, khi cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp cho khách hàng, công ty luật của bạn cũng phải nhận biết khách hàng khi khách hàng sử dụng hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ. Hơn nữa, khi cung cấp dịch vụ giám đốc hoặc thư ký công ty cho bên thứ ba, công ty luật của bạn cũng phải nhận biết khách hàng đối với bên thứ ba và người giám đốc hoặc thư ký đó.

Về nghĩa vụ báo cáo, theo quy định của Luật Luật sư, luật sư có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của khách hàng và không tiết lộ thông tin liên quan đến khách hàng cho bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, trong những trường hợp do pháp luật quy định, công ty luật của bạn cần phải tiến hành báo cáo. Cụ thể, công ty luật của bạn phải báo cáo cho Cục phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước về các giao dịch có giá trị từ 400 triệu VND trở lên trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch (khi báo cáo bằng dữ liệu điện tử) hoặc trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch (khi báo cáo bằng văn bản giấy). Ngoài ra, công ty luật của bạn cũng cần phải báo cáo về những giao dịch đáng ngờ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch hoặc trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện giao dịch đáng ngờ. Nếu phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tội phạm và được yêu cầu bởi khách hàng, công ty luật của bạn phải báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện. Đáng lưu ý, việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền sẽ không bị coi là vi phạm quy định của Luật Luật sư về việc luật sư phải đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng. Yêu cầu báo cáo này được xem là một bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống rửa tiền. Thông qua việc yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư báo cáo các giao dịch tiền mặt lớn của khách hàng, mục đích của chính phủ là hỗ trợ trong việc phát hiện và điều tra các hoạt động đáng ngờ, từ đó tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống pháp luật.

Để tránh rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp của bạn trong các trường hợp này, công ty luật của bạn cần tuân thủ các nguyên tắc và quy định đạo đức nghề nghiệp của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cũng như các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền. Dưới đây là một số cách hữu hiệu mà công ty luật của bạn có thể xem xét thực hiện để giảm bớt rủi ro trong các trường hợp có liên quan đến hoạt động rửa tiền:

 • Kiểm tra khách hàng và đối tác kinh doanh: Công ty luật của bạn nên kiểm tra và xác minh danh tính của khách hàng và đối tác kinh doanh để đảm bảo rằng họ không liên quan đến hoạt động rửa tiền;
 •  
 • Xác minh nguồn gốc tiền: Trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính nào, công ty luật của bạn cần xác minh nguồn gốc tiền của khách hàng hoặc đối tác kinh doanh. Điều này bao gồm thu thập thông tin về nguồn thu nhập, lịch sử tài chính và nguồn vốn đầu tư của khách hàng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào về nguồn gốc tiền, công ty luật của bạn phải thực hiện các biện pháp bổ sung để xác minh thông tin;
 •  
 • Báo cáo các giao dịch nghi ngờ: Trong trường hợp phát hiện bất kỳ giao dịch nghi ngờ nào liên quan đến hoạt động rửa tiền, công ty luật của bạn phải tuân thủ nguyên tắc báo cáo và đảm bảo rằng các báo cáo được nộp đúng hạn và chính xác. Điều này bao gồm việc lập báo cáo chi tiết về giao dịch và thông tin liên quan, sau đó gửi báo cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, ví dụ như Cục phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước;
 •  
 • Hợp tác với cơ quan chức năng: Công ty luật của bạn cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng, như Cục phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước, để đảm bảo việc phòng chống hoạt động rửa tiền được thực hiện một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin, tư vấn pháp lý và cung cấp các hỗ trợ cần thiết trong quá trình điều tra;
 •  
 • Đào tạo nhân viên: Công ty luật của bạn cần đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên, giúp họ nhận biết các dấu hiệu và mẫu hành vi có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ giúp công ty luật đưa ra các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời;
 •  
 • Lưu giữ hồ sơ: Công ty luật của bạn phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch cần báo cáo trong thời gian 05 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch theo quy định;
 • Bảo vệ thông tin cá nhân: Công ty luật của bạn cần lưu ý vừa tuân thủ quy định về quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, vừa tuân thủ quy trình liên quan đến việc phòng chống rửa tiền. Đảm bảo rằng thông tin liên quan đến giao dịch và khách hàng được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích theo yêu cầu của quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền;
 • Chia sẻ thông tin: Công ty luật của bạn cần cẩn trọng khi chia sẻ thông tin với bên thứ ba. Việc chia sẻ thông tin như vậy chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Công ty luật nên xem xét và đảm bảo rằng bên thứ ba đáng tin cậy và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền; và
 • Hiểu và tuân thủ quy định pháp luật: Công ty luật của bạn cần nắm rõ và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền. Điều này đảm bảo rằng công ty luật không vi phạm các quy định và tránh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Ngoài ra, công ty luật cần nắm vững các quy định và sự thay đổi trong lĩnh vực này và tư vấn cho khách hàng của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý liên quan.

Tóm lại, bằng cách tuân thủ nguyên tắc luật sư phải bảo mật thông tin của khách hàng và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền, công ty luật của bạn có thể giảm rủi ro pháp lý và đảm bảo rằng công việc tư vấn luật không liên quan đến hoạt động rửa tiền của tội phạm. Điều này không chỉ giúp duy trì uy tín và sự tin tưởng của khách hàng, mà còn đóng góp vào việc bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia khỏi hoạt động bất hợp pháp.

Bài viết này của tôi được viết chủ yếu dựa vào những kiến thức pháp luật bao quát mà tôi đã được học ở trường đại học cũng như những kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên sâu của tôi trong gần 25 năm qua. Nếu bạn thấy rằng những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc theo đuổi đam mê với nghề luật sư của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Nếu bạn muốn tìm đọc quyển sách Khởi nghiệp với nghề luật sư của tôi (tái bản lần hai mới nhất), xin vui lòng theo đường dẫn này để được hướng dẫn đăng ký mua https://huongdankhoinghiepvoingheluatsu.com/ . Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục nghề luật sư của mình.