Báo Cáo Tại Sở Tư Pháp Về Kỹ Năng Quản Trị Tổ Chức Hành Nghề Luật Sư

Ngày 16/7/2016 vừa qua, Luật sư Nguyễn Hữu Phước đã tham gia một buổi thuyết trình tại Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh, mang chủ đề:“Kinh nghiệm trong công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực tại tổ chức hành nghề luật sư”, với tư cách là diễn giả chính. Bằng những kinh…

Xem Thêm