Báo Cáo Tại Sở Tư Pháp Về Kỹ Năng Quản Trị Tổ Chức Hành Nghề Luật Sư

3345

Ngày 16/7/2016 vừa qua, Luật sư Nguyễn Hữu Phước đã tham gia một buổi thuyết trình tại Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh, mang chủ đề:Kinh nghiệm trong công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực tại tổ chức hành nghề luật sư”, với tư cách là diễn giả chính.

Bằng những kinh nghiệm chuyên môn trong việc thành lập, duy trì và phát triển công ty luật vừa và nhỏ tại Việt Nam, cùng với việc quản lý hiệu quả nhiều luật sư trong cùng một tổ chức hành nghề luật sư và nhiều năm làm công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ luật sư nội bộ, ông Phước đã chia sẻ rất nhiệt tình và đầy đủ các thông tin hữu ích đến nhiều đối tượng tham gia.

Các luật sư đồng nghiệp là luật sư điều hành của các tổ chức hành nghề luật sư đã quan tâm tham dự

Buổi thuyết trình đã mở ra những giải pháp hữu hiệu và các giải đáp thực tiễn dành cho các quản lý cấp cao của công ty luật TNHH, công ty luật hợp danh và văn phòng luật sư Việt Nam.

Nhiều luật sư đồng nghiệp đã đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Hữu Phước ngay tại hội trường

Hiện nay, trên toàn thế giới nói chung, và điển hình tại Việt Nam, nhu cầu về đào tạo quản lý nhân sự ngày càng trở nên quan trọng, cấp thiết và đòi hỏi các nhà quản lý nhân sự trong tổ chức hành nghề luật sư không ngừng tìm tòi và cập nhật cho mình những kỹ năng đào tạo và phát triển nguồn lực tổ chức một cách hiệu quả.