Những điều cần lưu ý về thuế chuyển nhượng vốn

Đối với thuế chuyển nhượng vốn của cá nhân. Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn, được tính trong nhiều trường hợp như sau: Đối với phần vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn….

Xem Thêm