Khi mua bán và chuyển nhượng vốn có phải chịu thuế hay không?

Thuế chuyển nhượng vốn phát sinh khi tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp đã đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về Thuế, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com