tranh chấp lao động cá nhân

Khái niệm tranh chấp lao động cá nhân và 2 lưu ý về tranh chấp lao động cá nhân?

Tranh chấp lao động cá nhân. Theo Điều 3.7 của Bộ luật Lao động, tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động. Khi xảy ra tranh chấp lao…

Xem Thêm