VBLC| Lớp bồi dưỡng “Các vấn đề thực tiễn về thuế và hoạch định chiến lược thuế cho công ty luật”

7577

Vào ngày 3/8.2018 vừa qua, Câu Lạc Bộ Luật Sư Thương Mại Quốc Tế Việt Nam cùng với Học viện Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng “Các vấn đề thực tiễn về thuế và hoạch định chiến lược thuế cho công ty luật” tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều Ngày 03 tháng 8 năm 2018.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của Luật sư Nguyễn Hữu Phước trong vai trò là Diễn gia chính chia sẻ chủ đề về “Các vấn đề thực tiễn về thuế, kiểm tra quyết toán thuế đối với các tổ chức hành nghề tại Việt Nam”. Với kinh nghiệm gần 25 năm trong tư vấn pháp lý vềlĩnh vực Thuế, luật sư Nguyễn Hữu Phước đã đề cập đến những lưu ý quan trọng về các loại thuế áp dụng cho tổ chức hành nghề (Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng…).