3 cách để tạo đoạn dẫn cao trào đi từ phiên khúc vào điệp khúc

1017

Khi bài hát đi từ đoạn Giới thiệu (Intro) vào đoạn A (Phiên khúc) thì phần tiết tấu sẽ chuyển động từ từ dẫn dắt người nghe vào ca từ nội dung đầu tiên của bài hát rồi khi vừa hết đoạn A để chuẩn bị vào Đoạn B thì phần đệm phải đảm bảo làm sao để vừa tạo cảm xúc để người hát lấy đà chuẩn bị vào Điệp khúc và cũng làm cho người nghe cảm thấy có sự tò mò, phấn khích muốn lắng nghe tiếp khi chuyển đoạn vào phần cao trào (điểm nhấn chính) của bài hát.  

Có 03 cách thường được sử dụng để tạo đoạn dẫn cao trào vào điệp khúc như sau:

  • Sử dụng cường độ (dynamics) tăng dần lên đi kèm với việc cố ý sử dụng hợp âm 7 Át của hợp âm đầu tiên của Điệp khúc mà tính chất của hợp âm 7 Át là hợp âm nghịch cho nên hợp âm nghịch này phải được giải quyết về chủ âm của nó và do đó sẽ bị hút về hợp âm đầu tiên của Điệp khúc;
  • Sử dụng cường độ (dynamics) tăng dần lên đi kèm với việc thay đổi tiết tấu (thường là sẽ tăng thêm nốt) thông qua việc chạy fill-in (chạy ngón) các nốt gần kề nhau trên nền âm giai của hợp âm chủ bài hát hay cũng có thể chạy theo một âm hình của các quãng đã được xác định chất lượng quãng cũng như trường độ (thường là nhanh hơn trường độ của giai điệu) cũng trên nền âm giai đó cho phù hợp và làm sao để các nốt có thể dẫn từ hợp âm này sang hợp âm kia phải liền lạc; và
  • Sử dụng nhiều hợp âm dẫn nối tiếp nhau trong vòng 1 đến 2 ô nhịp tùy bài hát để từ hợp âm cuối của Phiên khúc đi đến hợp âm đầu tiên của Điệp khúc. Lưu ý là các hợp âm dẫn này nên có bè bass di chuyển có sự gắn kết gần với nhau, hút về nhau hay thậm chí là bè bass sẽ được cố ý cho đứng yên (trì tục) bằng cách sử dụng các hợp âm 7 át và hợp âm đảo để tạo sự liền mạch, không bị rỗng về nốt, quãng.