6 vòng hợp âm để đệm piano bạn nên biết

196774

Các hợp âm sẽ có khuynh hướng nối tiếp nhau từ nhịp này sang nhịp khác theo các cách sau:

  • Vòng hợp âm Quãng bốn (thường áp dụng cho các bài giọng thứ)

Ví dụ: C => F => Bb => Eb => Ab => Db (C#) => Gb (F#) => Cb (B) => Fb (E) => A => D => G => và quay về C

  • Vòng đi xuống Diatonic âm giai quãng hai đúng (cũng sẽ là vòng đi lên nhưng không hay bằng)

Ví dụ: Am – G – F – E7 – Am

  • Kết hợp vòng hợp âm quãng bốn và vòng đi xuống diatonic âm giai quãng hai đúng

Ví dụ: Am – G – F – Em – Am – Dm – C- Bdim – E7 – Am

  • Vòng chromatic nữa cung (thường được xài chen vào) nhưng ít thông dụng vì hơi khó nghe

Ví dụ: câu Bass sẽ dịch chuyển từ Am – Am/G# – Am/G – Am/F# – Am/FE7 – Am.

  • Vòng hợp âm Quãng năm

Ví dụ: C => G => D => A => E => B => F# => C# => G# (Ab) => D# (Eb) => A# (Bb) => F => và quay về C

  • Vòng hợp âm lướt (2-5-1)

Vòng hợp âm lướt (2-5-1) là những hợp âm chỉ được chơi trong một khoảng thời gian ngắn, thường được chèn vào giữa những hợp âm khác nhằm tăng sức hút mạnh về mặt hoà thanh cũng như tạo thêm màu sắc hoà thanh phong phú, lạ tai.

Vòng 2-5-1 trưởng thì bậc II là min7, bật V là 7 át và bậc I là Maj7. Ví dụ từ Am về F hoặc FM7 thì bạn sẽ đi từ Am => Gm7 (bậc II của F) => C7 (bậc V của F) => FM7 (bậc I).

Vòng 2-5-1 thứ thì bậc II là min7-5, bật V là 7 át và bậc I là min7 hoặc min-maj7. Ví dụ, từ C => Am thì bạn sẽ đi từ C => Bm7-5 (bậc II của Am) => E7 (bậc V của Am) => Am7 (bậc I).

Vòng 2-5-1 cũng sẽ chỉ được sử dụng một phần thôi tức là thành Vòng 5-1 hoặc Vòng 2-1. Ví dụ, từ C về G thì bạn đi từ C => D7 (bậc V của G) => G (bậc I) (Vòng 5-1). Hoặc từ Am => F thì bạn sẽ đi từ Am => Gm7 (bậc II của F) => FM7 (bậc I) (Vòng 2-1).

  • Vòng hợp âm (6-2-5-1)

Vòng hợp âm (6-2-5-1) là mở rộng của Vòng hợp âm (2-5-1). Bằng cách từ hợp âm chủ di chuyển lùi về bậc VI rồi từ đó cho hút về bậc II rồi từ bậc II cho hút về bật V.

Để vòng hợp âm nghe được hay thì vòng hợp âm được chọn phải nhất quán (ví dụ như lặp lại quãng bốn) và được lặp đi lặp lại (chơi lại vài lần).

Bài viết này của tôi được viết trên cơ sở dựa vào những kiến thức âm nhạc mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm tập chơi đàn piano trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy những thông tin chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích cho việc học đàn piano của bạn, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website này nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công chinh phục loại nhạc cụ khó tính này nhé. Xin chào bạn.