Câu hỏi 103: Thẩm phán phụ trách vụ án ly hôn có được quyền ấn định thời gian cho người được yêu cầu phải cung cấp chứng cứ không? Nếu người được yêu cầu cung cấp chứng cứ nhận thấy việc thu thập chứng cứ theo thời gian được yêu cầu như vậy là không đủ thì phải làm thế nào để kéo dài thêm thời gian được yêu cầu?

Về việc ấn định thời hạn cung cấp chứng cứ

Như được phân tích ở trên, hiện nay có hai trường hợp mà Tòa án yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ bao gồm: một là, Tòa án yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của đương sự là có cơ sở và hai là, Tòa án yêu cầu cung cấp chứng cứ khi Tòa án tự thu thập chứng cứ hoặc theo đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ của đương sự còn lại.

Trường hợp 01: Tòa án yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của họ.

Khi các tài liệu, chứng cứ mà đương sự giao nộp không đủ để chứng minh các yêu cầu của đương sự đưa ra trong vụ án ly hôn thì Thẩm phán có quyền yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung các chứng cứ khác để chứng minh cho yêu cầu của đương sự [1]. Trong trường hợp này, Thẩm phán có quyền ấn định một thời hạn để đương sự giao nộp tài liệu chứng cứ, nhưng dĩ nhiên sẽ không được vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm vụ án ly hôn theo quy định của pháp luật (tối đa không quá 06 tháng đối với giai đoạn sơ thẩm và 03 tháng đối với giai đoạn xét xử phúc thẩm)[2].

Trường hợp 2: Tòa án yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ khi Tòa án tự mình thu thập chứng cứ hoặc do có yêu cầu của đương sự khác đề nghị Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ.

Trong trường hợp này, pháp luật không quy định quyền ấn định thời hạn cung cấp chứng cứ của Thẩm phán. Ngược lại, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 mặc định nghĩa vụ cung cấp chứng cứ của đương sự khi được Tòa án yêu cầu là 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu[5].

Về việc kéo dài thời hạn cung cấp chứng cứ khi nhận thấy thời hạn thu thập chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án là không đủ

Trong trường hợp người được Tòa án yêu cầu cung cấp chứng cứ nhận thấy thời hạn thu thập chứng cứ là không đủ, họ có quyền làm đơn xin gia hạn thời gian giao nộp chứng cứ. Trong đơn phải nêu rõ lý do hợp lý của việc không thể giao nộp chứng cứ đúng thời hạn theo yêu cầu của Tòa án. Chẳng hạn, chứng cứ phải được ủy thác tư pháp và dịch thuật trước khi gửi Tòa án nên tốn thời gian; chứng cứ là các giấy tờ bị thất lạc, phải xin các cơ quan Nhà nước cấp lại. Đơn sẽ được gửi tới Tòa án để Thẩm phán xem xét liệu lý do đó có hợp lý hay không. Nếu lý do là hợp lý, Thẩm phán sẽ gia hạn thêm cho đương sự một khoảng thời gian hợp lý để giao nộp chứng cứ. Nếu lý do không hợp lý, Thẩm phán có thể căn cứ vào những tài liệu mà đương sự đã cung cấp để tiến hành giải quyết vụ án. Đương nhiên, đương sự không thể cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Tòa án sẽ gặp bất lợi trong việc chứng minh các yêu cầu của đương sự.


[1] Điều 96.1 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

[2] Điều 203, Điều 286 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

[5] Điều 106.3 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.