Câu hỏi 165. Trong một vụ án về đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, nếu NLĐ thua kiện và doanh nghiệp có yêu cầu thì NLĐ có phải trả cho doanh nghiệp tiền phí thuê luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa luật sư và doanh nghiệp không?

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, tiền thù lao trả cho luật sư do người có yêu cầu tự chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác[465]. Vì vậy, ngoại trừ trường hợp NLĐ và doanh nghiệp có thỏa thuận trong HĐLĐ về việc bên thua kiện sẽ chịu chi phí luật sư, NLĐ sẽ không phải trả chi phí luật sư cho doanh nghiệp. Trong thực tiễn tranh tụng tại Tòa án, việc yêu cầu bên thua kiện chịu các chi phí luật sư thường phổ biến tại các nước mang hệ thống thông luật (Common Law) như Anh, Mỹ… hơn ở các nước có xu hướng theo hệ thống dân luật như Việt Nam. Việc yêu cầu bên thua kiện thanh toán các chi phí luật sư tại các Tòa án Việt Nam thường không được chấp nhận, mặc dù các bên có thỏa thuận về việc đó trong hợp đồng mà các bên giao kết.


[465] Điều 168 Bộ luật Tố tụng Dân sự