Câu hỏi 174. BLLĐ có quy định nào cho phép NLĐ nữ trở lại làm việc khi đã nghỉ thai sản ít nhất được 04 tháng không. Vậy nếu cả NSDLĐ và NLĐ đều đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm sẽ không có hại cho sức khỏe thì NLĐ nữ có thể trở lại làm việc sớm hơn thời hạn 04 tháng không?

Điều 137.4 BLLĐ có quy định rõ, trước khi hết thời gian nghỉ thai sản là 06 tháng, NLĐ nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng phải báo trước, được NSDLĐ đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe.

Như vậy, những điều kiện mang tính thủ tục như xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hay sự đồng ý của NSDLĐ chỉ cần thiết sau khi đã đáp ứng được điều kiện cần đầu tiên đó là NLĐ nữ đã có thời gian nghỉ thai sản được ít nhất 04 tháng. Quy định này nhằm đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh con và cũng nhằm đảm bảo cho trẻ được mẹ chăm sóc trong điều kiện tốt nhất trong những tháng đầu tiên sau khi sinh. Do đó, kể cả trong trường hợp NLĐ nữ có tự nguyện đồng ý với đề nghị của NSDLĐ trở lại làm việc tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn để hỗ trợ doanh nghiệp thì NSDLĐ cũng không được quyền sử dụng NLĐ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản làm việc trước thời hạn quy định như đã nêu ở trên.