Câu hỏi 31: Trong vụ án ly hôn, trong những trường hợp nào thì vợ hoặc chồng được xem là sử dụng quyền của mình không có thiện chí, lạm dụng quyền của mình để cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án hay các đương sự khác trong vụ án?

Theo quy định tại Chương XL Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, các hành vi sau đây của vợ hoặc chồng được xem là hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự:

  • Cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng, cụ thể:

Làm giả, hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án của Tòa án;

Cản trở người tiến hành tố tụng tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, định giá, giám định hoặc xác minh, thu thập chứng cứ khác do Bộ luật này quy định;

Lừa dối, mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối;

Lừa dối, mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định kết luận sai với sự thật khách quan; và

Lừa dối, mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch dịch không trung thực, không khách quan, không đúng nghĩa.

  • Vi phạm nội quy phiên tòa;
  • Xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án, danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ của những người tiến hành tố tụng hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án;
  • Cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cụ thể: Ngăn cản việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án;
  • Đe dọa, hành hung hoặc lợi dụng sự lệ thuộc nhằm cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đến phiên tòa, phiên họp theo triệu tập của Tòa án;
  • Không thi hành quyết định của Tòa án về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đó đang quản lý, lưu giữ;
  • Đưa thông tin sai sự thật nhằm cản trở Tòa án giải quyết vụ án; và
  • Bằng ảnh hưởng của đương sự có hành vi tác động dưới bất kỳ hình thức nào đối với Thẩm phán, thành viên Hội đồng xét xử nhằm làm cho việc giải quyết vụ việc không khách quan, không đúng pháp luật.

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của đương sự khi tham gia tố tụng mà đương sự có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ  bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.