Câu hỏi 34: Sau khi có bản án của Tòa án cấp sơ thẩm nhưng một trong hai bên vợ hoặc chồng không đồng ý với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm thì trong thời gian tối đa là bao lâu thì bên đó có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm?

Theo quy định của Luật Tố tụng dân sự, các đương sự nói chung và vợ hoặc chồng nói riêng đều có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật trong thời hạn mà pháp luật quy định để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Vợ, chồng có quyền kháng cáo một phần hoặc toàn bộ bản án ly hôn của Tòa án cấp sơ thẩm. Luật Tố tụng dân sự quy định thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Do đó, khi vợ, chồng không đồng ý với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm thì có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày mà Tòa án tuyên bản án sơ thẩm. Nếu quá thời hạn này thì Tòa án cấp sơ thẩm sẽ không chấp nhận đơn kháng cáo. Ví dụ: Anh A và Chị B được Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bản án ly hôn vào ngày 02 tháng 01 năm 2019. Trong trường hợp Anh A và/hoặc Chị B muốn kháng cáo thì đơn kháng cáo phải nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm trước hoặc chậm nhất là vào ngày vào ngày 17 tháng 01 năm 2019. Nếu đơn nộp kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2019 thì đơn kháng cáo được xem là quá hạn và không được Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi Tòa án tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày được tính từ ngày vợ hoặc chồng nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Ngoài ra, nếu vợ hoặc chồng đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án. Riêng đối với đơn kháng cáo gửi qua đường bưu điện thì ngày kháng cáo được tính từ ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì.

Trong thời hạn pháp luật cho phép kháng cáo bản án sơ thẩm, không phải đương sự hay vợ hoặc chồng nào cũng có đủ thời gian hay điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền kháng cáo của mình trong thời hạn luật định. Có thể vì lý do chính đáng trong cuộc sống, bệnh tật hay vì đường xá khó khăn trở ngại hoặc yếu tố bất khả kháng thì vợ hoặc chồng có thể được Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm 03 Thẩm phán xem xét nếu có đơn kháng cáo quá hạn.[1] Đối với trường hợp này, người có đơn kháng cáo là vợ hoặc chồng phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình về lý do kháng cáo quá hạn và các tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp sơ thẩm. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn nêu trên căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ cùng ý kiến của người kháng cáo quá hạn và đại diện Viện kiểm sát để quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.


[1] Điều 275 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ  bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.