Câu hỏi 47: Trong thời kỳ hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bắt (các) con chung đi ở một nơi khác mà không được sự đồng ý trước của người còn lại thì người còn lại có được quyền tự mình hay nhờ một bên thứ ba đi tìm (các) con chung đưa trở lại nơi mà vợ chồng đã sinh sống không? Tại sao lại như vậy?

Dù là chồng hay là vợ thì mỗi người đều bình đẳng với nhau[1] về mọi mặt trong gia đình, trong đó có việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Trên cơ sở quyền hiến định đó, Luật Hôn nhân và Gia đình đã quy định vợ và chồng có quyền ngang nhau trong việc cùng nhau trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con[2]. Do vậy, nếu vợ hoặc chồng dẫn con đi ở nơi khác hay cản trở việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái của người còn lại thì đó là hành vi xâm phạm đến quyền trong gia đình của vợ hoặc chồng và vi phạm nghĩa vụ vợ chồng[3], làm ảnh hưởng đến tinh thần, chất lượng cuộc sống của con cái.

Tuy nhiên, Luật Hôn nhân và Gia đình chưa có quy định cụ thể để phân xử, giải quyết trong trường hợp vợ hoặc chồng bắt con chung đi ở một nơi khác mà không được sự đồng ý trước của người còn lại. Trong thực tiễn, khi xảy ra tình huống này, chồng hoặc vợ còn lại hoàn toàn có thể tự mình hoặc nhờ một bên thứ ba chẳng hạn như người thân tích, các cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình và trẻ em, chính quyền địa phương để hỗ trợ phối hợp tìm nơi cư trú của con chung đang sinh sống cùng vợ hoặc chồng để cùng bàn bạc tìm ra phương hướng chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất, bảo đảm sự phát triển và quyền lợi chính đáng của con, không cưỡng ép hay bắt buộc con theo những mong muốn của riêng mình mà không quan tâm đến quyền lợi của con. Trong trường hợp vợ, chồng không thể giải quyết được mâu thuẫn về vấn đề chăm sóc con cái và có nhu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân, vợ hoặc chồng có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án ly hôn vì lý do một bên vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho đời sống chung không thể kéo dài để Tòa án giải quyết vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền của vợ chồng cũng như quyền lợi ích chính đáng của các con.


[1] Điều 36.1 Hiến pháp 2013.

[3] Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

[4] Article 36.1 of the Constitution 2013.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ  bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.