Câu hỏi 76: Nếu trong vụ án ly hôn, Tòa án đã có bản án hoặc quyết định có hiệu lực về việc phân chia tài sản là hiện vật cho một bên vợ, chồng và yêu cầu bên vợ, chồng còn lại phải trả cho bên không được nhận tài sản bằng tiền nhưng bên vợ, chồng được nhận hiện vật không có tiền để trả thì phải làm sao?

Theo quy định tại Điều 59.3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật nhưng nếu không thể chia được bằng hiện vật thì sẽ chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mà bên đó được hưởng thì phải thanh toán lại cho bên còn lại phần chênh lệch. Trong trường hợp Tòa án có thẩm quyền đã xác định được bên vợ hoặc chồng sẽ nhận tài sản bằng hiện vật và bên vợ hoặc chồng nhận giá trị tương ứng với phần tài sản, tuy nhiên, bên vợ hoặc chồng nhận tài sản bằng hiện vật lại không có đủ tiền hoặc không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thanh toán phần giá trị tài sản chênh lệch cho bên vợ hoặc chồng không được nhận tài sản, thì tùy vào từng trường hợp cụ thể, bên vợ hoặc chồng không được nhận tài sản có thể yêu cầu cơ quan thi hành cưỡng chế kê biên tài sản của bên bị thi hành án để thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng. Ngoài ra, theo Điều 74.3 Luật Thi hành án dân sự 2008, vì là chủ sở hữu chung nên bên vợ hoặc chồng không được nhận tài sản có quyền ưu tiên so với các bên thứ ba trong việc mua lại tài sản. Trong trường hợp được mua tài sản, bên vợ hoặc chồng không được nhận tài sản có thể thanh toán giá trị tài sản mua bằng việc cấn trừ số tiền mà bên vợ hoặc chồng nhận được tài sản phải thực hiện. Nếu không có người mua tài sản, cơ quan thi hành án sẽ thanh toán tiền cho bên vợ hoặc chồng không được nhận tài sản sau khi cơ quan thi hành bán được tài sản cho bên thứ ba.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.