Câu hỏi 87: Việc phân chia tài sản của vợ chồng trong vụ án ly hôn, đặc biệt là những bất động sản và các động sản có đăng ký trước bạ theo yêu cầu của pháp luật có phải đóng bất kỳ loại thuế, phí, lệ phí nào không? Tỷ lệ đóng như thế nào?

Hiện tại, thu nhập có được từ việc phân chia tài sản chung của vợ chồng là bất động sản khi ly hôn sẽ do vợ chồng tự thỏa thuận hoặc thực hiện theo phán quyết của Tòa án thuộc trường hợp được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản pháp quy hướng dẫn. Lưu ý thêm rằng, các bất động sản này có thể bao gồm cả nhà ở hoặc các công trình xây dựng hình thành trong tương lai và chỉ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi đó là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Về lệ phí trước bạ, đây là loại lệ phí mà Nhà nước ấn định mức thu đối với tổ chức hoặc cá nhân nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ có liên quan. Người nộp lệ phí trước bạ là các tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ ví dụ như nhà, đất, xe mô tô, ô tô, v.v.[1]. Như vậy, sau khi có bản án, quyết định của Tòa án về việc ly hôn và phân chia tài sản chung của vợ chồng, vợ, chồng sẽ tiến hành đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mà không thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ theo Nghị định của Chính phủ. Mức đóng lệ phí trước bạ được quy định như sau:

  • Đối với nhà, đất: mức thu là 0,5%. Giá nhà, đất dùng để xác định để thu lệ phí trước bạ sẽ căn cứ vào bảng giá đất của từng địa phương riêng biệt tại từng thời điểm cụ thể;
  • Đối với xe ô tô, xe máy: mức thu là 1% – 5%, căn cứ vào số lần nộp lệ phí trước bạ của lần đăng ký đối với phương tiện và địa phương đăng ký;
  • Đối với tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay: mức thu là 1%; và
  • Đối với súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao: mức thu là 2%.

Như vậy, sau khi ly hôn, hai bên vợ, chồng sẽ tiến hành đăng ký lại quyền sở hữu đối với các tài sản chung của vợ chồng đã được phân chia và việc phân chia này không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nhưng phải đóng lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.


[1] Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.