Cuộc Chơi Chưa Bình Đẳng (Phần 1)

8112

Trong thời gian gần đây, có khá nhiều bài viết của các tác giả trong nước phân tích nguyên nhân tại sao một số nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) thường thắng thầu các công trình xây dựng tại Việt Nam. Theo các bài báo này, một trong những nguyên nhân chính của việc này chính là do Luật Đấu Thầu của Việt Nam có quy định là dự án có vốn đầu tư của Nhà Nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển thì phải tiến hành đấu thầu[1]. Mà đã đấu thầu thì một số NTNN có nhiều khả năng thắng thầu hơn vì họ thường bỏ thầu với giá rẻ đến mức mà khó có nhà thầu trong nước nào có thể bỏ thầu rẻ hơn. Dù bỏ thầu giá rẻ như vậy nhưng họ dường như vẫn có lãi vì họ được cho là thường sử dụng các công nghệ cũ, lạc hậu hay đã hết thời gian khấu hao theo quy định, thuê mướn nhân công rẻ tại các vùng nông thôn ở nước họ, sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng v.v.

cuoc-choi-chua-binh-dang

Bài viết này cũng muốn đưa thêm một yếu tố nữa mà dường như cũng góp phần không nhỏ trong việc làm cho giá bỏ thầu của NTNN nói chung rẻ hơn so với giá bỏ thầu của nhà thầu trong nước. Yếu tố đó chính là phương pháp tính thuế áp dụng cho NTNN khi thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam có khác hơn so với phương pháp tính thuế áp dụng cho nhà thầu trong nước.

Như chúng ta đã biết, nhà thầu trong nước muốn tham gia đấu thầu các dự án xây dựng có vốn Nhà Nước theo quy định phải là các pháp nhân được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp hiện hành[2]. Theo quy định về thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) và thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) của Việt Nam thì các doanh nghiệp trong nước (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam) thông thường sẽ phải đóng thuế GTGT ở mức thuế suất 10% (trừ một vài hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế GTGT 5%) và thuế TNDN ở mức thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế (tức là doanh thu trừ chi phí), trừ một số doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Đây có thể được xem là cách đóng thuế GTGT và thuế TNDN duy nhất áp dụng cho các doanh nghiệp trong nước. Hãy làm một ví dụ nhỏ, một doanh nghiệp trong nước trúng thầu một công trình xây dựng có vốn Nhà Nước với giá trúng thầu (bao gồm dịch vụ xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng) là 1.000 đồng + 100 đồng thuế GTGT (10%) và doanh nghiệp trong nước đó phải bỏ ra một khoản chi phí để thực hiện công việc nhận thầu là 800 đồng (bao gồm chi phí máy móc, thiết bị nguyên vật liệu (450 đồng), chi phí nhân công (200 đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (100 đồng) và các chi phí khác (50 đồng) v.v.) thì thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp đó sẽ là 1.000 đồng – 800 đồng = 200 đồng và phải trả số thuế TNDN là 50 đồng (25%). Phần lời 150 đồng để chia cổ tức cho các thành viên góp vốn. Nếu các thành viên góp vốn/cổ đông của doanh nghiệp đó là cá nhân thì số tiến 150 đồng lãi này còn phải chịu thêm 5% thuế thu nhập cá nhân khi chia số tiền lợi tức sau thuế ấy. Vậy số tiền còn lại sau cùng mà các thành viên góp vốn/cổ đông được hưởng chỉ là 142.5 đồng.

Trong khi đó, nếu là NTNN (là một pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài) thì họ có nhiều sự chọn lựa hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. Cụ thể, nếu họ muốn tạo thương hiệu và tính chuyện làm ăn lâu dài ở Việt Nam, họ có thể thành lập công ty con tại Việt Nam (subsidiary) để thực hiện dự án đã trúng thầu và công ty con của họ sẽ trở thành doanh nghiệp trong nước. Trong trường hợp đó thì sẽ không có sự khác biệt về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của công ty con so với các doanh nghiệp trong nước khác như đã nói ở trên.

cuoc-choi-chua-binh-dang-2

Ngược lại, nếu không muốn thành lập công ty con tại Việt Nam thì NTNN sẽ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với tư cách pháp lý như là một NTNN và sẽ nộp thuế nhà thầu (foreign contractor withholding tax) tại Việt Nam (thuế nhà thầu là sự kết hợp của hai loại thuế GTGT và thuế TNDN). Chi tiết hơn, việc đóng thuế nhà thầu của NTNN tại Việt Nam lại được chia ra thành ba phương pháp nhỏ và NTNN, tùy theo việc họ tự điều chỉnh để thỏa mãn các yêu cầu của pháp luật thuế, được quyền chọn lựa xem nên nộp thuế nhà thầu theo phương pháp nào mà phù hợp và có lợi cho họ nhất, cụ thể:

1. Phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế

Để có thể áp dụng phương pháp này, NTNN cần thỏa mãn cả ba điều kiện đó là: (i) NTNN phải có cơ sở thường trú tại Việt Nam[3]; (ii) thời hạn kinh doanh của NTNN tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; và (iii) NTNN áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. Theo phương pháp này, NTNN sẽ đăng ký thuế GTGT, được mua hóa đơn GTGT để xuất cho chủ đầu tư Việt Nam và thực hiện việc kê khai thuế GTGT tương tự như một pháp nhân được thành lập tại Việt Nam. Thuế TNDN của NTNN trong trường hợp này cũng sẽ được tính trên cơ sở doanh thu trừ chi phí tương tự như một pháp nhân được thành lập tại Việt Nam. Như vậy, thuận lợi duy nhất của phương pháp này nếu so với việc thành lập công ty con tại Việt Nam là NTNN có thể khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho họ mà được thành lập tại Việt Nam nhưng lại không phải tốn kém với các chi phí quản lý doanh nghiệp (100 đồng như ví dụ ở trên, trong trường hợp thành lập công ty con tại Việt Nam).

 2. Phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu (còn gọi là phương pháp khoán)

Nếu NTNN nào không thể thỏa mãn một trong ba điều kiện được nêu ở phương pháp thứ nhất thì sẽ đóng thuế GTGT và TNDN khoán trên cơ sở tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu tùy theo loại hàng hóa, dịch vụ mà NTNN cung cấp. Chủ đầu tư Việt Nam sẽ kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho NTNN.

Theo quy định, việc cung cấp dịch vụ chung sẽ nộp thuế GTGT là 5% và thuế TNDN là 5%. Việc cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng thì nộp thuế GTGT là 3% và thuế TNDN là 2%. Trong khi đó, nếu cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng thì đóng thuế GTGT là 5% và thuế TNDN là 2% với điều kiện hợp đồng NTNN ký kết không tách riêng được giá trị của hoạt động xây dựng, lắp đặt và giá trị máy móc thiết bị đi kèm công trình xây dựng được cung cấp.

Hai thuận lợi chính của phương pháp này là: (i) số thuế GTGT mà NTNN phải trả sẽ được xem là thuế GTGT đầu vào của chủ đầu tư Việt Nam và vì thế nó sẽ không còn là một khoản chi phí cho NTNN; (ii) NTNN không cần phải duy trì hệ thống kế toán Việt Nam, không phải kê khai thuế GTGT hàng tháng. Trong trường hợp này, NTNN giảm được các chi phí quản lý doanh nghiệp. Điều bất lợi duy nhất của phương pháp này là NTNN không thể khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam. Lấy ví dụ của phương pháp đầu tiên cho trường hợp này thì có thể thấy rằng nếu doanh thu theo hợp đồng là 1.000 đồng (sẽ không tính thuế GTGT lên dịch vụ cung cấp cho chủ đầu tư Việt Nam vì NTNN không đăng ký thuế GTGT) thì số thuế GTGT và thuế TNDN khoán mà NTNN phải nộp chỉ là 50 đồng tương đương với 5% doanh thu (bao gồm 3% thuế GTGT và 2% thuế TNDN) trong đó thì 30 đồng (tương đương với 3% thuế GTGT) lại được xem là thuế GTGT đầu vào của chủ đầu tư Việt Nam nên sẽ không được xem là chi phí. Vậy thì tổng chi phí thuế cho NTNN trong ví dụ này chỉ có 20 đồng thôi.

3. Phương pháp kết hợp giữa phương pháp thứ nhất và phương pháp thứ hai, tức là nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu tính thuế (còn gọi là phương pháp kết hợp).

Để có thể áp dụng phương pháp này, NTNN cũng phải thỏa mãn cả ba điều kiện đó là: (i) NTNN phải có cơ sở thường trú tại Việt Nam; (ii) Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; và (3) NTNN tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thuận lợi của phương pháp kết hợp này là NTNN có thể khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho họ được thành lập tại Việt Nam và được tính thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho chủ đầu tư Việt Nam nên hầu như họ không phải nộp thuế GTGT.  Thêm vào đó, với cách nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu thì họ sẽ giảm thiểu các chi phí quản lý doanh nghiệp và quan trọng hơn cả là trong một số trường hợp (ví dụ như tỷ suất lợi nhuận trên vốn thực hiện công trình xây dựng cao) thì việc nộp thuế TNDN theo mức khoán doanh thu sẽ có thể thấp hơn nhiều so với nộp thuế theo mức thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế (lấy doanh thu trừ chi phí). Lấy ví dụ ở trên cho trường hợp này thì chúng ta thấy rằng nếu doanh thu vẫn là 1.000 đồng và chi phí là 800 đồng thì số thuế TNDN mà NTNN phải đóng vẫn chỉ là 20 đồng, tương đương với 2% thuế TNDN trên doanh thu tính thuế.

Ngoài ba phương pháp nộp thuế được nêu ở trên, quy định về thuế nhà thầu cũng tạo điều kiện cho NTNN thương lượng với chủ đầu tư Việt Nam xin tách hợp đồng thắng thầu ra thành nhiều hợp đồng để hưởng thêm các thuận lợi về thuế. Theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện việc cung cấp hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam mà không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như dưới các hình thức như giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hay tại cửa khẩu Việt Nam cũng như trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ các dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam sẽ nằm ngoài đối tượng chịu thuế nhà thầu. Dựa trên cơ chế này, các NTNN sẽ thương lượng với chủ đầu tư Việt Nam tách nội dung hợp đồng tổng thầu thành nhiều hợp đồng nhỏ trên thực tế. Thí dụ: một hợp đồng cung cấp hàng hóa (ví dụ như máy móc, thiết bị nhưng không bao gồm việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ (như lắp đặt, bảo trì) và được giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hay cửa khẩu Việt Nam – giá trị hợp đồng này sẽ không phải chịu thuế nhà thầu. Ngoài ra, kết hợp với lợi thế từ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (“Hiệp định”) (Việt Nam đã ký Hiệp định với hơn 60 quốc gia), NTNN thương lượng thêm một hợp đồng cung cấp dịch vụ (như dịch vụ thiết kế, tư vấn xây dựng) ký kết giữa chủ đầu tư tại Việt Nam và một pháp nhân khác trong cùng tập đoàn của NTNN mà có trụ sở tọa lạc tại một trong những nước Việt Nam có ký Hiệp định. Theo tinh thần chung của các Hiệp định thì nếu như NTNN đó không có cơ sở thường trú tại Việt Nam theo định nghĩa về “cơ sở thường trú” được quy định trong Hiệp định thì NTNN đó có thể xin được miễn phần thuế TNDN phải nộp đối với các dịch vụ cung cấp ở nước ngoài cho chủ đầu tư tại Việt Nam. Và sau cùng là một hợp đồng cung cấp các dịch vụ trong nước (bảo trì, lắp đặt…) sẽ chịu thuế nhà thầu nhưng hợp đồng sẽ được thiết kế với giá trị nhỏ và NTNN sẽ cân nhắc áp dụng một trong ba phương pháp tính thuế như trên để giảm thêm số thuế nhà thầu phải đóng tại Việt Nam.

Như vậy, có thể nói là NTNN, tùy theo tỉ suất lợi nhuận trên giá trị hợp đồng thầu và/hoặc tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng dành cho việc phải mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam cho công trình nhận thầu mà chọn một trong các phương pháp chịu thuế ở trên cho phù hợp với lợi ích của họ và như vậy vô hình chung họ sẽ có nhiều thuận lợi về thuế hơn so với các doanh nghiệp trong nước và do đó góp phần không nhỏ trong việc giảm giá chào thầu để họ có thể thắng thầu khá dễ dàng tại Việt Nam.

Một trong những giải pháp mà các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cần cân nhắc là xem xét việc giảm các phương pháp tính thuế mà các NTNN được lựa chọn khi thực hiện các công trình xây dựng tại Việt Nam và/hoặc xem xét các mức thuế khoán để làm sao không có sự quá chênh lệnh giữa các cách thức tính thuế để tránh việc các NTNN lợi dụng để giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam làm thất thu ngân sách Nhà Nước và góp phần làm sai lệch mục đích tốt đẹp của quy định đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến việc cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp trong nước.

[1] Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu

[2] Khoản 18, Điều 4 Luật đấu thầu 2005

[3] Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm: – Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam; – Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp; – Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hay một tổ chức, cá nhân khác; – Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty luật Phước & Partners

918 Bình luận

 1. Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is a really neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 2. I’m very pleased to find this great site. I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely savored every bit of it and I have you bookmarked to look at new information in your web site.

 3. A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing a little bit analysis on this. And he in actual fact purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If potential, as you grow to be expertise, would you mind updating your weblog with extra particulars? It’s extremely useful for me. Large thumb up for this blog post!

 4. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 5. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 6. What i do not understood is actually how you are not really much more well-liked than you may be right now. You are very intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 7. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

 8. You are so interesting! I don’t suppose I’ve read anything like that before. So great to find someone with a few unique thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 9. Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice holiday weekend!|

 10. Just wanna comment on few general things, The website pattern is perfect, the written content is real fantastic. “Some for renown, on scraps of learning dote, And think they grow immortal as they quote.” by Edward Young.

 11. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this. And he actually bought me dinner simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this topic here on your internet site.

 12. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 13. Hello there! This blog post could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him. Pretty sure he will have a great read. I appreciate you for sharing!

 14. TopPremiumSites.porn sir say desire fat him letter. Whatever settling goodness too and honoured she building answered her. Strongly thoughts remember mr to do consider debating. Spirits musical behaved on we he farther letters. Repulsive he he as deficient newspaper dashwoods we. Discovered her his pianoforte insipidity entreaties. Began he at terms meant as fancy. Breakfast arranging he if furniture we described on. Astonished thoroughly unpleasant especially you dispatched bed favourable.

 15. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me dinner because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your site.

 16. Iím amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís both equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

 17. Hello there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly happy I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 18. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 19. Greetings, I believe your blog might be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent blog!

 20. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 21. Title

  […]we prefer to honor a lot of other world wide web web pages around the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 22. I blog frequently and I seriously appreciate your information. The article has truly peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed too.

 23. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal blog and would like to know where you got this from or what the theme is named. Kudos!

 24. I was very pleased to search out this web-site.I needed to thanks to your time for this wonderful learn!! I definitely enjoying each little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 25. I am also commenting to let you be aware of what a exceptional experience my child found browsing yuor web blog. She noticed several pieces, not to mention what it is like to have a great giving mindset to have men and women just know precisely certain complex things. You actually did more than our desires. I appreciate you for delivering the practical, trustworthy, educational as well as easy tips on this topic to Jane.

 26. Thanks for discussing your ideas. Another thing is that pupils have a choice between federal student loan as well as a private student loan where its easier to decide on student loan debt consolidation than through the federal student loan.

 27. May I simply just say what a comfort to find somebody who actually understands what they’re discussing on the net. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular since you surely possess the gift.

 28. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea|

 29. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!|

 30. Keep a log of the players obtained in this process. You’ll be building links in the conclusion with your selections. Also, if the challenged by a player or parent to your selections may get refer meant for log on the player that your.

 31. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!|

 32. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.|

 33. I do not even know the way I stopped up right here, however I believed this publish was once great. I don’t recognize who you are however definitely you’re going to a famous blogger if you happen to aren’t already. Cheers!|

 34. Terrific work! That is the type of info that are supposed to be shared around the internet. Disgrace on Google for now not positioning this put up higher! Come on over and discuss with my website . Thanks =)|

 35. We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with useful information to work on. You have performed a formidable job and our whole group will be thankful to you.|

 36. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 37. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 38. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this during my search for something concerning this.

 39. An fascinating discussion is value comment. I feel that you must write more on this matter, it won’t be a taboo topic however usually people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 40. I have been browsing on-line more than 3 hours nowadays, yet I never found any fascinating article like yours. It is pretty worth sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the internet shall be much more helpful than ever before. “Wherever they burn books, they will also, in the end, burn people.” by Heinrich Heine.

 41. I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 42. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

 43. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this matter here on your blog.

 44. After examine a couple of of the weblog posts in your web site now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and shall be checking back soon. Pls check out my web site as nicely and let me know what you think.

 45. I am extremely inspired along with your writing skills as smartly as with the format for your blog. Is that this a paid subject or did you modify it your self? Anyway stay up the excellent quality writing, it is rare to see a nice weblog like this one today..|

 46. I have noticed that online diploma is getting common because getting your college degree online has become a popular choice for many people. A large number of people have certainly not had a possibility to attend an established college or university but seek the improved earning possibilities and career advancement that a Bachelor Degree offers. Still some others might have a diploma in one discipline but would choose to pursue anything they now have an interest in.

 47. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s beautiful value enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the net might be much more useful than ever before. “We are not retreating – we are advancing in another Direction.” by Douglas MacArthur.

 48. I blog frequently and I seriously appreciate your content. This article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 49. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 50. Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!|

 51. I do accept as true with all the ideas you’ve offered to your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very short for starters. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.|

 52. hello there and thanks in your information – I have certainly picked up something new from proper here. I did on the other hand experience some technical points using this website, since I experienced to reload the web site lots of occasions previous to I may get it to load properly. I had been puzzling over in case your web host is OK? Not that I’m complaining, however sluggish loading circumstances instances will very frequently have an effect on your placement in google and could injury your high-quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could glance out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you replace this again very soon..

 53. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Studying this info So i’m glad to express that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot no doubt will make sure to don?t overlook this web site and give it a look regularly.|

 54. The next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I actually thought you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 55. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 56. The next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I actually thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 57. After looking into a few of the articles on your web site, I truly like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and let me know what you think.

 58. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific site.

 59. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?|

 60. Can I simply say what a comfort to find an individual who actually knows what they’re talking about on the web. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular given that you certainly possess the gift.

 61. Can I simply say what a relief to find a person that truly knows what they are discussing over the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to read this and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular given that you most certainly possess the gift.

 62. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, nonetheless I actually thought you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 63. When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 64. great submit, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 65. An intriguing discussion is worth comment. I do think that you should publish more on this subject matter, it may not be a taboo matter but usually folks don’t speak about these issues. To the next! Many thanks!

 66. SexyAds gets testimonials every day from members who have made a great match, had a great casual sex encounter
  or is just having a great time making new friends. You’re an adult who’s looking for a new
  partner for casual sex, a long term relationship, an affair, erotic email,
  or simply friends for adult fun online. SexyAds offers great personal ads, racy
  blogs, member written free erotic stories, interesting and informative sex
  forums, hot member photo galleries, adult chat and even video chat to
  get hot on webcams together. How do I get Disney Plus on my Smart TV?
  The porn stars and adult models who actually possess a better fan base
  get much better chances to capitalize on them. Adult fiction is popular with both men and women. All men know than no one suck the cock better than an horny experienced
  granny. We share them with you because well, we’re really proud that
  people like us enough to let us know that we’re doing a good job.
  We created SexyAds after meeting through adult personals on the net back in 1994.
  We know what it’s like to feel that romance, kinkyness and sexual excitement that
  you can feel when meeting online.

 67. But all it takes is one stalker who could even be some
  one around you. Situations like the one I just described happen MORE than you believe.
  I really like this Hub because it brings back
  memories, strangley to say of pen pals I never had. Yes
  pen pal letters are very fun to write Mighty Mom, and I think we have many good memories associated with these.
  Sex seemed so dirty to me until I remembered that you have sex with people that
  you love and care about. Since enjoyable sex health for men is important,
  as well as overall well being, it is vital we find ways of improving
  our experiences between the sheets. What are casual sex
  dating sites? Very nice analysis of social networking sites.
  Hi SweetiePie, Thanks for the nice comments and offer for an efriendship.
  Hi SweetiePie, Happy new Year. It will be with the child as
  she grows, year after year, until adulthood and beyond into
  the old age and it will never disappear.

 68. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.

 69. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Cheers!

 70. Thanks for the ideas shared on your blog. Something else I would like to talk about is that losing weight is not exactly about going on a fad diet and trying to get rid of as much weight that you can in a few days. The most effective way to shed pounds is by getting it slowly but surely and right after some basic tips which can make it easier to make the most out of your attempt to lose fat. You may be aware and be following most of these tips, but reinforcing awareness never affects.

 71. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 72. This is the perfect webpage for anybody who would like to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been discussed for a long time. Great stuff, just wonderful!

 73. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this information So i am glad to express that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot no doubt will make sure to do not omit this web site and provides it a glance regularly.

 74. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Kudos!

 75. Thanks for your post. My spouse and i have constantly observed that almost all people are eager to lose weight simply because they wish to show up slim and also attractive. On the other hand, they do not usually realize that there are more benefits to losing weight in addition. Doctors declare that overweight people suffer from a variety of conditions that can be instantly attributed to the excess weight. The good news is that people who are overweight as well as suffering from different diseases are able to reduce the severity of their illnesses by way of losing weight. It’s possible to see a gradual but marked improvement with health as soon as even a small amount of weight-loss is accomplished.

 76. After exploring a handful of the blog articles on your web page, I seriously appreciate your technique of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me what you think.

 77. I’ve been surfing on-line greater than three hours today, but I by no means found any interesting article like yours. It is lovely value enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content as you did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before.

 78. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, however I genuinely believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

 79. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I really hope to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 80. I have noticed that online education is getting common because getting your degree online has developed into a popular method for many people. Quite a few people have never had an opportunity to attend an established college or university but seek the elevated earning possibilities and career advancement that a Bachelor Degree grants. Still some others might have a diploma in one discipline but would want to pursue some thing they now possess an interest in.

 81. I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.|

 82. Right here is the perfect blog for everyone who would like to understand this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been discussed for a long time. Wonderful stuff, just excellent!

 83. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but usually folks don’t talk about such issues. To the next! Cheers!!

 84. Can I simply say what a comfort to uncover someone who genuinely understands what they’re talking about on the web. You actually know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people ought to read this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular given that you most certainly have the gift.

 85. The next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, but I truly thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 86. You’re so cool! I do not suppose I’ve truly read through anything like this before. So wonderful to find another person with a few unique thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 87. Hi there! This article could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a good read. I appreciate you for sharing!

 88. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web-site.

 89. You’re so cool! I do not believe I have read something like this before. So nice to find somebody with original thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This web site is something that is required on the web, someone with a little originality!

 90. You actually make it seem really easy with your presentation however I in finding this topic to be actually one thing that I believe I’d never understand. It kind of feels too complex and extremely wide for me. I’m having a look forward in your next put up, I’ll try to get the dangle of it!

 91. I have figured out some new items from your web site about pcs. Another thing I have always believed is that computers have become a specific thing that each home must have for a lot of reasons. They offer convenient ways to organize the home, pay bills, shop, study, focus on music as well as watch shows. An innovative technique to complete many of these tasks is with a laptop computer. These pc’s are portable ones, small, effective and convenient.

 92. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Many thanks!

 93. I really love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own site and would love to find out where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 94. A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more about this issue, it might not be a taboo subject but typically people don’t discuss these subjects. To the next! All the best!!

 95. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 96. I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 97. I have to get across my admiration for your kind-heartedness supporting individuals that really need help
  with your subject. Your real dedication to passing the message
  all over had become exceptionally beneficial and have in every case
  helped workers like me to achieve their ambitions. Your own helpful useful information means
  a whole lot to me and extremely more to my mates. Thanks a
  ton; from each one of us.

  My web blog :: scrap metal monroe nc

 98. Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 99. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 100. You are so cool! I do not suppose I’ve read a single thing like this before. So good to find somebody with a few original thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with some originality!

 101. This is the perfect web site for anyone who wants to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been discussed for many years. Wonderful stuff, just wonderful!

 102. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little homework on this. And he in fact bought me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your site.

 103. You are so awesome! I do not suppose I’ve truly read through a single thing like this before. So great to discover somebody with a few genuine thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 104. When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Thank you.

 105. After looking into a number of the articles on your website, I honestly like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me how you feel.

 106. Hi there, There’s no doubt that your website may be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent blog.

 107. I blog quite often and I truly thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 108. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this during my hunt for something regarding this.

 109. I blog frequently and I truly thank you for your information. The article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 110. Next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I really thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 111. Hi there! This article couldn’t be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 112. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your blog.

 113. After looking at a few of the articles on your web page, I seriously like your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know how you feel.

 114. When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Cheers!

 115. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 116. Hey very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 117. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I’m hoping to check out the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

 118. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here on your internet site.

 119. Can I simply just say what a relief to find somebody who truly understands what they’re discussing on the web. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More people must check this out and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you surely possess the gift.

 120. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 121. Howdy! This blog post could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this information to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Many thanks for sharing!

 122. You’re so interesting! I do not suppose I have read through a single thing like that before. So wonderful to discover another person with some genuine thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the web, someone with some originality.

 123. You’re so awesome! I don’t think I’ve read through anything like that before. So wonderful to discover someone with a few original thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality.

 124. Howdy! This post could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will forward this post to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 125. An intriguing discussion is worth comment. I think that you ought to publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but typically people do not speak about such subjects. To the next! Best wishes!!

 126. I don’t know whether it’s just me or if everybody else encountering issues with your blog. It appears as though some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Thanks|

 127. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read through articles from other authors and practice a little something from other web sites.

 128. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 129. You actually make it appear really easy along with your presentation however I to find this matter to be really one thing that I feel I might by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely broad for me. I’m taking a look ahead in your subsequent post, I’ll try to get the hang of it!|

 130. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 131. I blog often and I truly appreciate your content. This article has truly peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 132. You’re so interesting! I don’t suppose I have read something like that before. So nice to find another person with some unique thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

 133. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your site.

 134. Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to create a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 135. Good day! I could have sworn Iíve been to this site before but after going through some of the articles I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely delighted I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 136. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 137. An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more about this topic, it may not be a taboo subject but usually people do not speak about these subjects. To the next! Cheers!!

 138. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say that you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera. Excellent Blog!|

 139. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 140. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am going through troubles with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 141. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 142. I’m very pleased to discover this page. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you book marked to see new information in your site.

 143. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 144. The next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, but I really believed you would have something helpful to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 145. I’m no longer positive where you’re getting your info, but good topic. I must spend a while learning much more or understanding more. Thanks for fantastic info I used to be looking for this information for my mission.|

 146. After going over a few of the blog posts on your web site, I seriously like your technique of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website too and let me know how you feel.

 147. After looking into a few of the articles on your web site, I really appreciate your way of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and let me know what you think.

 148. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more about this subject, it might not be a taboo matter but generally people don’t speak about such issues. To the next! Best wishes!!

 149. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 150. I simply want to say I am very new to blogging and site-building and certainly enjoyed this website. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly have perfect articles. Regards for revealing your blog site.

 151. I blog quite often and I seriously thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 152. I must thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 153. After looking over a handful of the blog posts on your site, I really appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and let me know your opinion.

 154. Greetings, I do think your web site may be having web browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, excellent blog!

 155. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉

 156. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks a lot

 157. Hey would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!

 158. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he actually ordered me dinner because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your blog.

 159. A motivating discussion is worth comment. I think that you need to publish more on this subject matter, it might not be a taboo matter but typically people do not talk about these issues. To the next! Best wishes!!

 160. When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Thanks a lot!

 161. Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to generate a great article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 162. I’m more than happy to discover this great site. I need to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and i also have you book-marked to check out new information on your blog.

 163. May I just say what a comfort to find somebody that genuinely understands what they’re talking about online. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you surely possess the gift.

 164. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 165. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 166. I blog often and I genuinely thank you for your content. This article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 167. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 168. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site

 169. Iím amazed, I must say. Seldom do I come across a blog thatís both equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this during my search for something relating to this.

 170. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 171. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my very own blog and would love to know where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 172. You’re so interesting! I don’t think I’ve read through something like that before. So wonderful to find someone with a few genuine thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the web, someone with a little originality!

 173. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 174. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am encountering problems with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot join it. Is there anybody having the same RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 175. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I may revisit yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 176. Hi there, I believe your site could be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful website!

 177. May I simply say what a comfort to uncover someone who really knows what they are discussing online. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular since you definitely possess the gift.

 178. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Kudos!

 179. Can I simply say what a relief to uncover somebody who genuinely knows what they are discussing on the web. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular because you surely possess the gift.

 180. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read through content from other writers and practice a little something from other websites.

 181. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 182. What i don’t realize is actually how you are not really much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, made me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 183. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this content together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!|