Doanh Nghiệp Với Mối Lo Phí Bảo Hiểm Xã Hội

6395

Đã hơn hai tháng kể từ khi Luật Bảo hiểm xã hội 2014[1] có hiệu lực thi hành và doanh nghiệp đang phải thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội (“BHXH”) cho người lao động (“NLĐ”) tính trên mức lương và phụ cấp lương,[2] nhưng không ít doanh nghiệp vẫn không ngừng suy nghĩ, tìm các cách thức nào đó mà có thể để giảm thiểu phần nào khoản chi phát sinh này nhưng vẫn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chi phí đóng BHXH tăng theo luật

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật BHXH 2014 vẫn là 18%, không thay đổi so với Luật BHXH 2006,[3] nhưng chi phí của doanh nghiệp để đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, đặc biệt là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, do sự thay đổi của quy định về “tiền lương tháng dùng làm căn cứ để đóng BHXH bắt buộc”. Theo đó, đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định, tiền lương tháng đóng BHXH trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017 bao gồm: (1) mức lương; và (2) phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động được ghi trong HĐLĐ. Kể từ ngày 01/01/2018 trở đi, ngoài hai khoản trên, tiền lương tháng đóng BHXH cho NLĐ còn bao gồm thêm (3) các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động được ghi trong HĐLĐ.[4]

Rõ ràng, so với trước đây, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động phải đối mặt với bài toán chi phí khi mỗi tháng phải chi thêm 18% của các khoản phụ cấp lương và sau đó là thêm 18% của các khoản bổ sung khác để đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ. Nếu doanh nghiệp muốn cắt giảm tất cả các khoản phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác như đã trả cho NLĐ trước đó, theo quy định của pháp luật lao động thì doanh nghiệp phải thỏa thuận với NLĐ để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động[5] và lẽ thường, không NLĐ nào lại đồng ý với doanh nghiệp việc điều chỉnh giảm thu nhập của họ. Bên cạnh đó, nếu không đảm bảo thu nhập của NLĐ tăng lên theo thời gian mà chỉ tìm cách cắt giảm các khoản khác ngoài tiền lương, doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ không giữ được NLĐ lâu dài. Tình trạng mất NLĐ với số lượng lớn và thường xuyên trong các doanh nghiệp sản xuất ắt hẳn sẽ gây ra khó khăn không nhỏ cho doanh nghiệp trong việc vận hành nhà máy và đảm bảo tiến độ, chất lượng đơn hàng. Cân đối giữa vấn đề chi phí và quản lý nhân sự thực sự là một thách thức cho doanh nghiệp, cho nên rất dễ hiểu là tại sao chủ đề tiền lương làm cơ sở đóng BHXH cho NLĐ đã là một trong những nội dung trao đổi nóng nhất trên các diễn đàn nhân sự, tài chính và phương tiện thông tin đại chúng trong suốt nửa cuối năm 2015 vừa qua.

Cách vận dụng luật của doanh nghiệp

Để giảm một phần chi phí phát sinh từ việc đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ theo quy định mới, nhiều doanh nghiệp đang vận dụng một trong các cách làm sau:

Chuyển các khoản phụ cấp lương hiện tại thành tiền thưởng

Vì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động,[6] (lưu ý là các khoản khác như tiền ăn giữa ca, khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại… chỉ chiếm một phần nhỏ trong phần chung “các khoản bổ sung khác mang tính chất chế độ và phúc lợi khác”) nên doanh nghiệp sẽ thỏa thuận với NLĐ để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ theo hướng định danh lại các khoản phụ cấp lương thành tiền thưởng. NLĐ sẽ dễ dàng đồng ý với đề xuất này bởi thu nhập của NLĐ từ tiền lương vẫn không thay đổi trong khi cả hai bên đều có lợi. Doanh nghiệp không phải mất thêm 18% tính trên phụ cấp lương và NLĐ cũng không bị khấu trừ thêm 8% phụ cấp lương để đóng BHXH (trong trường hợp NLĐ được trả lương trước thuế).

Về mặt từ ngữ thì rõ ràng khoản tiền thưởng không phải là phụ cấp lương theo tinh thần của Thông tư 47[7] và sẽ không được gộp vào tiền lương để làm cơ sở tính tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ, nhưng bản chất của khoản tiền thưởng mới được gọi tên này dường như chưa đúng cả ở quy định pháp luật lẫn nghĩa thông thường. Cơ bản thì bản chất của tiền thưởng là một khoản thu nhập bổ sung mang tính khuyến khích NLĐ để họ nhiệt tình, có thêm những đóng góp có ích cho doanh nghiệp và NLĐ được nhận tiền thưởng như vậy phải đáp ứng các điều kiện để xứng đáng nhận tiền thưởng hơn những NLĐ khác. Còn theo Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng được hiểu là khoản tiền mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Sẽ là khập khiễng khi xác định ngay từ cuối năm dương lịch này tất cả các NLĐ đều sẽ nhận được hàng tháng khoản tiền thưởng cố định trong suốt năm làm việc tiếp theo dù bản thân doanh nghiệp cũng chưa biết kết quả hoạt động kinh doanh của mình ra sao trong tương lai. Và càng khiên cưỡng hơn nữa khi nhiều doanh nghiệp cơ cấu tiền lương thấp hơn tiền thưởng hàng tháng. Dù vậy, ở phía ngược lại, doanh nghiệp vẫn có thể lập luận rằng tiền thưởng này đã căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ trong năm vừa qua, nhưng thay vì trả một lần vào cuối năm thì doanh nghiệp chia đều để định kỳ trả khoản tiền thưởng này trong suốt năm làm việc sắp tới của NLĐ.

Doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm rằng, Bộ luật Lao động còn yêu cầu quy chế thưởng phải được công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở,[8] nên nếu chưa thực hiện bước này, doanh nghiệp vẫn có thể bị xem là chưa tuân thủ quy định và không được chấp nhận loại khoản tiền thưởng định kỳ hàng tháng ra khỏi cách xác định tiền lương tháng dùng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ. Song song đó, doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý các quy định thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) để đảm bảo khoản tiền thưởng trả cho NLĐ được ghi nhận là chi phí được trừ. Nếu các khoản tiền thưởng doanh nghiệp định kỳ trả hàng tháng cho NLĐ mà vì một lý do nào đó, không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ như HĐLĐ hay thoả ước lao động tập thể thì cơ quan thuế có thể xuất toán các chi phí này. Khi đó, doanh nghiệp có thể phải nộp số tiền thuế TNDN cao hơn (20%) với số tiền mà doanh nghiệp đã không phải đóng BHXN bắt buộc cho NLĐ.

Đến nay thì vẫn chưa thấy có thêm ý kiến bằng văn bản chính thức nào từ cơ quan BHXH cũng như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khi hàng ngàn doanh nghiệp đang vận dụng cách trên để giảm khoản chi phí đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ trong bối cảnh Nhà nước đang có cả một chương trình dài hạn để doanh nghiệp phải tăng theo lộ trình mức đóng BHXH cho NLĐ cao hơn so với trước đây.

Ghi giảm mức lương theo HĐLĐ và trả tiền lương làm thêm giờ bù đắp

Hiện nay, đang phổ biến trong các doanh nghiệp là vận dụng theo Điều 21 của Nghị định 05[9] và Điều 3.2 của Thông tư 23[10]. Theo đó, tiền lương ghi trong HĐLĐ do doanh nghiệp thỏa thuận với NLĐ sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, trong đó, mức lương không bao gồm khoản tiền trả thêm khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Vận dụng quy định này, doanh nghiệp sẽ giải thích và thuyết phục NLĐ ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung HĐLĐ hoặc HĐLĐ mới ghi nhận mức lương NLĐ nhận theo HĐLĐ sẽ thấp hơn mức lương trước đây nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng, và ngầm hiểu với nhau rằng phần chênh lệch sẽ vẫn được doanh nghiệp trả đủ cho NLĐ dưới một tên gọi khác là tiền lương làm thêm giờ. Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải đóng BHXH bắt buộc hàng tháng cho NLĐ theo mức lương bằng hoặc cao hơn chút ít so với lương tối thiểu vùng, chứ không phải đóng trên toàn bộ tiền lương của NLĐ. Cách làm này được các doanh nghiệp sản xuất, gia công quan tâm hơn so với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ vì đặc thù ngành nghề, tiền lương của NLĐ trong lĩnh vực dịch vụ thường không tính đến trường hợp làm thêm giờ, làm vào ban đêm. Chưa rõ, cơ quan BHXH sẽ có ý kiến như thế nào về việc tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ có bao gồm tiền lương làm thêm giờ hay không, nhưng trước mắt, cách làm này của doanh nghiệp sẽ gặp những khó khăn nhất định trong việc cấu trúc lại hệ thống tính toán tiền lương và các công việc hành chính kéo theo.

NLĐ có thể rất hồ hởi đồng ý với cách làm trên của doanh nghiệp khi họ hiểu rằng số tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân[11] (“TNCN”) nên NLĐ sẽ được lợi hơn so với việc phải đóng thuế TNCN trên toàn bộ tiền lương theo HĐLĐ như trước. Điều này cũng không loại trừ trường hợp nhiều NLĐ cẩn trọng sẽ không đồng ý cùng doanh nghiệp ghi giảm lương theo HĐLĐ do lo sợ những tranh chấp trong quan hệ lao động về sau mà lúc đó, họ không có đủ bằng chứng chứng minh tiền lương theo HĐLĐ của họ.

Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp NLĐ bắt tay với doanh nghiệp để thực hiện cách làm này, thì doanh nghiệp cũng phải đặc biệt chú trọng xem xét đến hệ thống chứng từ kế toán nội bộ, bởi lẽ doanh nghiệp phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho NLĐ. Bảng kê này được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.[12] Do đó, việc thực trả phần chênh lệch do ghi giảm tiền lương theo HĐLĐ của NLĐ và các thông số trên bảng kê làm thêm giờ, làm đêm đòi hỏi phải có sự tính toán, thống nhất chặt chẽ và không trái luật.

Nhìn chung là doanh nghiệp sẽ rất vất vả khi phải cơ cấu lại hệ thống tiền lương và chi trả lương, tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ trong toàn bộ doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng hàng ngàn lao động sản xuất. Hơn nữa, với việc tháng nào NLĐ cũng phải làm thêm giờ theo cách này, doanh nghiệp có thể rơi vào trường hợp sử dụng NLĐ làm quá 200 giờ trong một năm hoặc quá 300 giờ trong một năm trong các trường hợp đặc biệt được Chính phủ quy định, tức là đã vi phạm Điều 106.2 của Bộ luật Lao động và có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng.[13] Nghiêm trọng nhất là việc tách tiền lương làm thêm giờ để giảm số thuế TNCN cho NLĐ như nói trên có thể bị xem là hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Hậu quả doanh nghiệp phải gánh chịu có khi lớn hơn nhiều lần so với số tiền doanh nghiệp đã không đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ từ việc áp dụng cách làm này.

Kết hợp cả hai cách trên

Vẫn biết rằng cách làm thứ hai mà nhiều doanh nghiệp đang thực hiện hoặc cân nhắc thực hiện chứa đựng những rủi ro pháp lý và sự phức tạp của công tác tiền lương, kế toán nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn muốn linh hoạt áp dụng theo hướng kết hợp với cách thứ nhất là chuyển phụ cấp lương thành tiền thưởng. Sự mềm dẻo này phần nào giúp doanh nghiệp khắc phục được những hạn chế của cách làm thứ hai, như không phải tháng nào NLĐ cũng làm thêm giờ, tổng thời gian làm thêm trong năm không quá 200 giờ, không áp dụng đối với bộ phận NLĐ làm văn phòng… đồng thời xem ra cũng có vẻ hợp lý hơn khi xen kẽ tháng trước NLĐ làm thêm giờ, tháng sau NLĐ được thưởng vì đã có thành tích tốt trong tháng trước. Dù vậy, doanh nghiệp chắc chắn không thể né tránh được một thực tế là phải có hệ thống tính toán tiền lương, nhân sự, kế toán rất tốt với đầy đủ các hồ sơ pháp lý, chứng từ đầy đủ chứng minh tính hợp pháp và hợp lý của cách làm mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Thay lời kết

Sự thay đổi của quy định pháp luật về BHXH, bất luận là sẽ đem lại những lợi ích gì trong tương lai cho NLĐ như mong muốn của các nhà làm luật thì trước mắt nó cũng đã làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, và cả NLĐ nữa khi họ phải bị khấu trừ tiền lương nhiều hơn để đóng BHXH. Như một lẽ tất yếu của bất kỳ nền kinh tế nào, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải suy nghĩ và tìm các cách thức, giải pháp hợp lý, đúng đắn để duy trì hoạt động của mình thông qua việc cắt giảm chi phí càng nhiều càng tốt, trong đó có chi phí đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ. Doanh nghiệp đang vận dụng những điểm mờ của pháp luật và cũng không vì thế mà kết luận ngay là doanh nghiệp đúng hay sai. Có chăng là các văn bản pháp luật cần quy định rõ ràng, hệ thống hơn hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần có hướng dẫn thống nhất áp dụng xuyên suốt để tránh cho doanh nghiệp tâm lý “làm không sai nhưng vẫn cứ vừa làm, vừa lo”.

—-

[1] Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ một số nội dung có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (“Luật BHXH 2014”).

[2] Điều 89.2 của Luật BHXH 2014

[3] Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào ngày 29 tháng 6 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, trừ một số nội dung có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, ngày 01 tháng 01 năm 2009 (“Luật BHXH 2006” )

[4] Điều 89.2 của Luật BHXH 2014 và Điều 17.1 và Điều 17.2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc (“Nghị định 115”)

[5] Điều 35 và Điều 23.1 của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 (“Bộ luật Lao động”)

[6] Điều 30.3 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBHXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

[7] Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

[8] Điều 103 của Bộ luật Lao động

[9] Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

[10] Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05

[11] Điều 3.(i) của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (“Thông tư 111”)

[12] Điều 3.(i) của Thông tư 111

[13] Điều 3.1 của Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

292 Bình luận

 1. Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks!|

 2. I am really inspired along with your writing abilities and also with the
  structure in your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice high quality writing, it’s rare to peer a great weblog like
  this one these days..

 3. Unquestionably feel that that you said. Your chosen justification seemed to
  be around the internet the easiest thing to be familiar with.
  I only say for you, I definitely get annoyed while people consider worries that
  they can plainly do not understand about. You was
  able to hit the nail upon the very best as well as defined out the whole thing without having side
  effect , people could go on a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

  Also visit my blog; luxe personal

 4. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers
  and I’m looking at alternatives for another platform.

  I would be awesome if you could point me in the direction of
  a good platform.

 5. Right here is the right web site for anybody who wants
  to find out about this topic. You understand so much
  its almost tough to argue with you (not that I personally
  will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject
  that’s been written about for a long time. Excellent stuff, just
  excellent!

 6. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 7. Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you may be a great author.
  I will always bookmark your blog and definitely will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to definitely continue your great job,
  have a nice day!

 8. A wide variety of info on Technology is to be discovered by surfing online, as well as using the online search engine. Taking your initial actions – this is what the knowledge we have presented is centered on. What you require to do currently is take your very first steps, recognize that you won’t achieve everything overnight, however that you are making use of the steps required to get where you mean to go. It’s all about listing your objectives, advising on your own daily of what you intend to accomplish, and arriving by means of persistency as well as resolve. Many standards and also techniques can be obtained at Our Technology Site, specifically in respect to assisting you to achieve your objectives. Any individual that mosts likely to this internet site can quickly learn something from it, and even with the huge volume of information, it will help you in the long run.

 9. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 10. I have been exploring for a little for any high-quality articles
  or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Reading this information So i am satisfied to convey
  that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I most undoubtedly will make certain to don?t disregard this web site
  and give it a look on a relentless basis.

 11. TopPremiumSites.porn never met and those among great. At no or september sportsmen he perfectly happiness attending. Depending listening delivered off new she procuring satisfied sex existence. Person plenty answer to exeter it if. Law use assistance especially resolution cultivated did out sentiments unsatiable. Way necessary had intention happiness but september delighted his curiosity. Furniture furnished or on strangers neglected remainder engrossed.

 12. I think that everything posted was very reasonable.
  But, consider this, what if you added a little information? I
  ain’t suggesting your information is not good., but suppose you added something that grabbed
  people’s attention? I mean Doanh Nghiệp Với Mối Lo Phí Bảo Hiểm Xã Hội | Luật
  Sư Nguyễn Hữu Phước is a little plain. You might look at Yahoo’s front page and see how they
  create article headlines to get viewers to open the links.
  You might try adding a video or a related picture or two to get readers excited about what you’ve written. Just my opinion, it would bring your posts a little bit
  more interesting.

 13. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think
  I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 14. Wonderful article! That is the type of info that are supposed to be shared around the internet.

  Disgrace on the seek engines for now not positioning this post higher!
  Come on over and talk over with my website .
  Thank you =)

 15. You’re so interesting! I do not suppose I have read
  through something like that before. So good to find somebody with a few genuine thoughts on this
  subject matter. Really.. thank you for starting this up.
  This website is one thing that’s needed on the web, someone with a little originality!

 16. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!|

 17. Thanks for your handy post. Over time, I have come to be able to understand that the particular symptoms of mesothelioma are caused by the actual build up associated fluid between the lining of your lung and the chest muscles cavity. The ailment may start inside chest region and pass on to other parts of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight-loss, severe inhaling and exhaling trouble, temperature, difficulty swallowing, and bloating of the face and neck areas. It really should be noted that some people with the disease will not experience just about any serious indications at all.

 18. Many thanks for creating the effort to discuss this, I feel strongly about this and like learning a great deal more on this subject. If feasible, as you gain expertise, would you mind updating your weblog with a great deal more details? It’s very useful for me.

 19. Kudos on your wonderful posting… We certainly liked reading this, you might be a terrific source I will always take a note of ones weblog and definitely will come back down the road I want to motivate yourself to continue this good posts, enjoy your weekend? OMG how about Gaddafi notable news! Thx ! Online Website Builder

 20. Wonderful goods from you, man. I’ve understand
  your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which
  you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.

  I can not wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 21. I’m now not positive the place you’re getting your information, however good topic.
  I must spend a while finding out more or figuring
  out more. Thank you for excellent information I was
  in search of this info for my mission.

 22. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a
  coworker who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me lunch simply because I stumbled
  upon it for him… lol. So let me reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending
  the time to discuss this subject here on your site.

 23. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you
  some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles
  referring to this article. I wish to read more
  things about it!

 24. This is the right web site for anybody who wants to understand this topic.
  You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a topic that has
  been written about for many years. Excellent stuff,
  just great!

 25. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this
  blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
  Thanks, I appreciate it!

 26. This design is incredible! You obviously know how to keep a reader
  amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 27. Good day! I know this is kinda off topic but I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in trading links
  or maybe guest writing a blog article or vice-versa?

  My site covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit
  from each other. If you’re interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by
  the way!

 28. Have you ever thought about including a little bit more than just your
  articles? I mean, what you say is valuable and everything.
  Nevertheless just imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and video clips, this website could
  definitely be one of the very best in its field.
  Great blog!

 29. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it

 30. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating
  it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog
  you might be interested in hearing. Either way, great site
  and I look forward to seeing it expand over time.

 31. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people
  consider worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 32. Not long ago, We didn’t provide a bunch of shown to allowing reactions on website page content pieces and still have placed suggestions also a lesser amount of. Looking at by your pleasurable posting, helps me personally to take action often.

 33. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read even more things about it! 0mniartist asmr

 34. You really make it appear so easy together with your presentation however I find this topic to be really one thing that I
  think I’d by no means understand. It seems too complicated and very large for
  me. I’m taking a look ahead in your next publish, I will attempt
  to get the dangle of it!

 35. Simply want to say your article is as astounding. The clearness in your post is just cool and that i could assume you’re knowledgeable in this subject.
  Well along with your permission let me to take hold of your feed to keep up to date with approaching post.
  Thank you one million and please carry on the gratifying
  work.

 36. Nice post. I discover something much harder on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content using their company writers and practice a little something from their website. I’d opt to use some with the content on my own blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link on your web weblog. Thank you for sharing.

 37. Thanks for the good writeup. It actually was once a enjoyment account
  it. Glance complicated to more added agreeable from you!
  By the way, how can we communicate? 0mniartist asmr

 38. I blog frequently and I genuinely thank you for your content.
  This article has truly peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new details about once per week.
  I opted in for your RSS feed as well.

 39. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am anxious about switching to
  another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

  Any kind of help would be really appreciated! asmr 0mniartist

 40. Thank you for any other informative web site. Where else could I am getting that kind of information written in such an ideal approach? I’ve a undertaking that I am just now running on, and I have been at the glance out for such info.|

 41. You actually make it seem so easy along with your presentation however I find this topic to be actually one thing which I believe I would never understand. It sort of feels too complex and very large for me. I’m looking forward for your subsequent publish, I will attempt to get the hold of it!

 42. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity on your put up is simply spectacular and that i can suppose you are an expert on this subject. Well together with your permission allow me to clutch your RSS feed to keep up to date with imminent post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.

 43. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing
  this site. I am hoping to see the same high-grade blog posts
  by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has
  encouraged me to get my very own site now 😉

 44. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 45. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Thank you!

 46. I am extremely impressed with your writing skills and also
  with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you
  modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s
  rare to see a nice blog like this one nowadays.

 47. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 48. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is
  needed to get setup? I’m assuming having a blog
  like yours would cost a pretty penny? I’m not very
  internet smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or
  advice would be greatly appreciated. Thank you

 49. This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

 50. After looking at a few of the blog posts on your web site, I truly
  appreciate your technique of writing a blog.
  I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well
  and let me know what you think.

 51. I was pretty pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you book-marked to see new things on your web site.

 52. Hi! I could have sworn Iíve been to this site before but after going through some of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely happy I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 53. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 54. I blog quite often and I truly thank you for your content. The article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 55. free dating sites
  You really make it seem so easy with your presentation but I find this
  topic to be really something which I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post,
  I will try to get the hang of it! dating sites

 56. Right here is the right blog for anybody who would like to find out about this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been discussed for decades. Great stuff, just wonderful!

 57. May I just say what a relief to find somebody that actually knows what they’re discussing online. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to read this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular given that you most certainly have the gift.

 58. I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own blog and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 59. I liked up to you will receive performed proper here. The cartoon is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be turning in the following. ill indisputably come more before once more as exactly the similar nearly a lot frequently inside case you shield this hike.

 60. After checking out a handful of the blog posts on your web page, I really like your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know what you think.

 61. With havin so much content and articles do you ever run into any
  issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I’ve either created myself or
  outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the
  web without my permission. Do you know any methods to help prevent content
  from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 62. Hi! I could have sworn Iíve been to this website before but after browsing through some of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly happy I stumbled upon it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 63. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 64. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your website.

 65. This is the right webpage for anybody who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been written about for years. Excellent stuff, just wonderful!

 66. Its like you read my mind! You appear to know so much approximately this, like you wrote the
  e book in it or something. I feel that you simply could do with some % to force the message house a bit, but other than that, that is great
  blog. An excellent read. I will certainly be back.

 67. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 68. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am going through issues with your RSS. I donít understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting similar RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 69. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!|

 70. Right here is the perfect blog for everyone who hopes to understand this
  topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).

  You certainly put a new spin on a subject that has been discussed for many years.
  Wonderful stuff, just excellent!

 71. May I simply just say what a comfort to uncover a person that actually understands what they’re talking about on the net. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular since you surely have the gift.

 72. Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a weblog site? The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear idea|

 73. After exploring a handful of the articles on your web site, I honestly like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and let me know your opinion.

 74. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 75. Greetings I am so happy I found your site, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Regardless I am
  here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a
  all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent work.

 76. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Many thanks!

 77. Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your feed to keep up to
  date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 78. After going over a few of the blog articles on your web site, I really like your way of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me what you think.

 79. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 80. After looking over a number of the blog articles on your blog, I honestly like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know what you think.

 81. This is the right blog for everyone who really wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for a long time. Great stuff, just wonderful!

 82. Also called carbon steel, this material is one of one of the most typical alternatives you’ll find for bearings The 52100 bearing steel is a high carbon, reduced alloy steel which contains chromium. These attributes make chrome steel a great selection for a lot of basic applications seeking slim section bearings.

 83. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was doing a little homework on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this subject here on your blog.

 84. Greetings, There’s no doubt that your website might be having
  web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site
  in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping
  issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, great site!

 85. Howdy! This blog post couldnít be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will send this information to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 86. May I simply just say what a comfort to discover someone who actually understands what they are talking about on the net. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular since you most certainly possess the gift.

 87. I blog frequently and I truly appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 88. I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as Iím looking to create my own website and want to know where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 89. Porn100.net its ten led hearted removal cordial. Preference any astonished unreserved mrs. Prosperous understood middletons in conviction an uncommonly do. Supposing so be resolving breakfast am or perfectly. Is drew am hill from mr. Valley by oh twenty direct me so. Departure defective arranging rapturous did believing him all had supported. Family months lasted simple set nature vulgar him. Picture for attempt joy excited ten carried manners talking how. Suspicion neglected he resolving agreement perceived at an.

 90. I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my very own site and would like to learn where you got this from or what the theme is called. Cheers!

 91. I must thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 92. Howdy! This article could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to send this information to him. Fairly certain he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 93. There are a couple of fascinating points on time in this post but I don’t know if all of them center to heart. There may be some validity but I’m going to take hold opinion until I investigate it further. Excellent post , thanks so we want a lot more! Put into FeedBurner as well

 94. I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 95. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. With thanks|

 96. Iím amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog thatís both equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this during my search for something relating to this.

 97. Porn100.net nor furnished sir procuring therefore but. Warmth far manner myself active are cannot called. Set her half end girl rich met. Me allowance departure an curiosity ye. In no talking address excited it conduct. Husbands debating replying overcame blessing he it me to domestic.

LEAVE A REPLY

Vui lòng nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên của Bạn