Đối tượng nào chịu thuế chuyển nhượng vốn

Bên chuyển nhượng vốn có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp nên theo đó thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn sẽ tính cho cá nhân có thu nhập từ giao dịch đó; còn thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ tính cho doanh nghiệp chuyển nhượng vốn tại doanh nghiệp khác.

  • Cá nhân phải chịu thuế chuyển nhượng vốn với thuế suất là 20% tính trên thu nhập tính thuế chuyển nhượng vốn. Thu nhập tính thuế chuyển nhượng vốn được xác định dựa trên chênh lệch giữa giá chuyển nhượng vốn với giá mua vốn chuyển nhượng và chi phí chuyển nhượng.
  • Doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn được kê khai là thu nhập khác của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được tính bằng giá chuyển nhượng trừ đi giá mua phần vốn chuyển nhượng và chi phí chuyển nhượng.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về Thuế, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com